Hotline: 0262 3852 678

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.     Ban Giám đốc

- Giám đốc:

   Ông Lê Mai Thuận

          ĐT: 0905718798

          Email: lemaithuan38@gmail.com

 

2. Quản trị nhà

     -   Ông Nguyễn Đình Đông

           ĐT: 0974573628

 

       - Bà Lê Thùy Phú Lộc

            ĐT: 0388272402

 

3. Bảo vệ

      Ông Nguyễn Huy Anh

      ĐT: 0368320161

 

4. Bộ phận vệ sinh môi trường

- Ông Phạm Văn Thảo

- Bà Nguyễn Thị Lệ

- Bà Huỳnh Thị Thảo