Hotline: 0262 3852 678
 THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐSP ĐẮK LẮK

 

I. Lịch sử hình thành và phát triển Thư viện Trường CĐSP Đắk Lắk

 Thư viện Trường CĐSP Đắk Lắk được hình thành ngay sau khi thành lập trường 16/5/1976. Những năm đầu mới thành lập, số lượng sách báo còn khiêm tốn, chỉ vài trăm bản do trung ương, địa phương cấp và các trường bạn tặng.

 Bằng nhiều nguồn bổ sung, trong đó trường tự mua sắm là chủ yếu, từ năm 1976 đến 1992 số đầu sách và tạp chí của Thư viện đã lên tới 150.000 bản, đảm bảo nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

 Tháng 3 năm 1993 sau khi hợp nhất hai trường CĐSP Buôn Ma Thuột và Trung học Sư phạm Đắk Lắk thành Trường CĐSP Đắk Lắk, số lượng đầu sách của Thư viện tăng lên đáng kể.

 Hiện nay, Thư viện trường đang lưu trữ hơn 176.000 bản sách các loại.

 Cơ sở vật chất, trang thiết bị của thư viện ngày càng được nâng cấp và hiện đại. Thư viện có phòng đọc 50 cabin với 200 chỗ ngồi, phòng họp 100 chỗ, đáp ứng được nhu cầu đọc sách và tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn.

 Gần bốn thập kỉ qua, Thư viện trường không ngừng phát triển, phục vụ ngày càng hiệu quả hơn công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và sinh viên; góp phần to lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.

 

 II. Chức năng

 Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Thu thập, bổ sung, xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin; in ấn, phát hành các loại tài liệu; tổ chức các hình thức phục vụ; liên thông với các cơ quan thông tin thư viện trong nước và quốc tế, nhằm cung cấp thông tin khoa học đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

 

III. Nhiệm vụ

 1. Về thông tin - thư viện

 - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong việc sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất trang thiết bị của thư viện.

 - Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của trường.

 - Tổ chức thu nhận: Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm  thu, tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo, khoá luận tốt nghiệp của sinh viên, luận văn, luận án của giảng viên; chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng điện tử; các loại hình tài liệu được tài trợ, biếu tặng, trao đổi giữa các thư viện.

 - Thực hiện quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu; tổ chức các kho tài liệu theo hình thức mở, thiết lập hệ thống tra cứu tìm tin tự động hoá, xây dựng và phát triển thư viện điện tử/thư viện số. Đẩy mạnh việc hợp tác, trao đổi, liên thông giữa các cơ quan thông tin thư viện trong nước và quốc tế.

 - Tổ chức hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện. Tổ chức các loại hình dich vụ thông tin - thư viện, các hình thức dịch vụ khác trên thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

 - Tổ chức bảo quản tốt vốn tài liệu, thực hiện công tác kiểm kê hàng năm, định kỳ 5 năm, thực hiện thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo đúng quy trình, quy định của Nhà trường và ngành thông tin - thư viện; bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản khác được nhà trường trang bị.

 - Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện; tổ chức hướng dẫn sử dụng thư viện cho viên chức, giảng viên, HSSV.

 - Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin  - thư viện, thực hiện nhiệm vụ chuẩn hoá, hiện đại hoá tiến tới hội nhập và phát triển. Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

 

 2. Các nhiệm vụ khác

 - Thực hiện nhiệm vụ in ấn, phát hành và cung cấp các tài liệu, giáo trình, mẫu biểu,... và các dịch vụ đặt tại thư viện.

 - Thực hiện việc gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, Trung tâm vừa là nơi phục vụ đào tạo, vừa là cơ sở đào tạo, thực tế, thực hành nghiệp vụ thông tin thư viện. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành thư viện hiện đại.

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, phòng chống cháy nổ tại thư viện. Giữ gìn vệ sinh thư viện, xây dựng thư viện có môi trường văn hoá xanh, sạch, đẹp, văn minh, lịch sự.

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan để làm thẻ thư viện cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và học viên của Nhà trường.

 - Giữ gìn, bảo quản trang thiết bị thư viện. Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị theo quy định.

 

IV. Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thư viện trường trong những năm tới

 Cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ chính xác đến người có nhu cầu dùng tin. Nâng cao khả năng tổng hợp thông tin, tăng cường nguồn lực và đa dạng hóa các nguồn và loại hình thông tin trong hệ thống.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn chỉnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu về sách, CSDL toàn văn, CSDL quản lý người dùng tin.

 Tăng cường năng lực hoạt động của thư viện thông qua việc đầu tư trang thiết bị chuyên dụng và phần mềm quản lý thư viện.

 Thay đổi cách tổ chức thư viện và việc phục vụ tài liệu cho bạn đọc. Kích thích và thúc đẩy nhu cầu sử dụng tài liệu và khai tác thông tin.

 Xây dựng thư viện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, phục vụ công tác cập nhật, tìm kiếm và trao đổi thông tin trong nhà trường.

 Liên thông, trao đổi nguồn lực thông tin với các thư viện trong nước.

 Triển khai và ứng dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin, xây dựng thư viện hiện đại có nguồn thông tin phong phú, liên thông, liên kết được với các trung tâm thông tin trong nước, khu vực và quốc tế.

 

--------------