Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
4156911
 
Đang trực tuyến:
576
Giới thiệu
 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

I. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lí, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.

 

II. NHIỆM VỤ

1. Về quản lý đào tạo

- Phối hợp với các khoa, trung tâm, các đơn vị khác, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;

- Phối hợp với các khoa và trung tâm xây dựng đề cương các môn học, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo học tập;

- Phối hợp với các khoa tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập;

- Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

- Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

- Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học đối với sinh viên;

- Phối hợp với phòng ban, các khoa quản lí học phí của sinh viên;

- Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

- Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và học viên;

- Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường;

- Quản trị phần mềm quản lí đào tạo.

2. Về Quản lý khoa học

-  Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của trường. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học;

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm;

- Theo thẩm quyền, tổ chức bảo vệ, đánh giá, xét duyệt, tổng kết, đề xuất khen thưởng các sáng kiến kinh nghiệm và công trình nghiên cứu khoa học của viên chức và người học;

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

 

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 04 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019) (19/08/2019, 11:27)
 • Lịch công tác Tuần 03 (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019) (12/08/2019, 09:24)
 • Lịch công tác Tuần 02 (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019) (05/08/2019, 09:19)
 • Lịch công tác Tuần 01 (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019) (30/07/2019, 10:18)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Sơ đồ phòng thi KTHP các lớp liên kết ĐH Phú Yên (Ngày 10-11/8/219) (09/08/2019, 15:03)
 • Sơ đồ phòng thi KTHP Ngành GDTH - K12 (Ngày 10-11/8/2019) (09/08/2019, 15:01)
 • Sơ đồ phòng thi học kỳ 1 - Ngành GDTH K13 - Hệ VLVH (03/08/2019, 14:05)
 • Sơ đồ phòng Kiểm tra kết thúc các chuyên đề Lớp BD CT theo tiêu chuẩn CDNN GV Mần non, Tiểu học, THCS (Ngày 04/8/2019) (02/08/2019, 16:12)
 • SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC - TKB
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 10/8/2019) (09/08/2019, 15:14)
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 03/8/2019) (02/08/2019, 16:26)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v