Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3802388
 
Đang trực tuyến:
4221
Cơ cấu tổ chức

A. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

 1/ Chức năng:

- Bộ môn  Lý luận chính trị  trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng giúp Ban Giám hiệu trong việc: Tổ chức, quản lý công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn Lý luận chính trị (gồm xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng đề cương bài giảng, giảng dạy các môn lý luận chính trị, giới thiệu - tài liệu giảng dạy – học tập – tài liệu tham khảo, thi đối với các hệ đào tạo ... và những công tác liên quan đến chuyên môn của Bộ môn).

- Bộ môn Lý luận chính trị có chức năng tham mưu và đề xuất với Lãnh đạo trường và BCH Đảng bộ trong việc tuyên truyền, giáo dục thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của ngành, Nhà trường và quy định của địa phương đối với cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của Nhà trường.

- Phối hợp với phụ trách các đơn vị, BCH các đoàn thể trong việc giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức đối với sinh viên; tổ chức các ngày lễ, ngày kỷ niệm, những sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, địa phương, ngành, đoàn thể và của Nhà trường.

 

2/ Nhiệm vụ: 

Bộ môn Lý luận chính trị có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giảng dạy các môn Lý luận chính trị và các học phần liên quan đến Bộ môn, bao gồm 15 học phần.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học và các Khoa trong việc theo dõi, quản lý giảng dạy, học tập các môn các học phần do Bộ môn đảm nhiệm (gồm xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng đề cương bài giảng, giảng dạy các môn lý luận chính trị, giới thiệu - tài liệu giảng dạy – học tập – tài liệu tham khảo, thi đối với các hệ đào tạo ... và những công tác liên quan đến chuyên môn của Bộ môn).

- Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy, quản lý và công tác giáo dục.

- Phối hợp với các đơn vị, các đoàn thể trong việc tổ chức các ngày lễ, ngày kỷ niệm, những sự kiện của Đảng, đất nước, địa phương, ngành, đoàn thể và của Nhà trường.

 

3/ Các học phần và môn giảng dạy:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Mã học phần

Ghi chú

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

101011

 

2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

101031

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

101021

 

4

Pháp luật đại cương

2

101091

 

5

Kinh tế học đại cương

2

101173

 

6

Xã hội học đại cương

2

101143

 

7

Đạo đức và Phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học

2

101053

 

8

 Nhập môn Logic

2

101111

 

9

Quản lý hành nhà nước và quản lý ngành giáo dục

2

101071

 

10

Luật Nhà nước Việt Nam

2

128042

 

11

Lịch sử và Tổ chức các cơ quan nhà nước

3

128002

 

12

Quản trị hành chính văn phòng

3

128062

 

13

Văn bản quản lí nhà nước và Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

128052

 

14

Luật Hành chính Việt Nam

2

128032

 

15

Pháp luật

30 tiết

 

Hệ 12 +2

16

Chính trị

75 tiết

 

Hệ 12 +2

17

Kinh tế chính trị

 

 

 

 

B. Phân công nhiệm vụ của cán bộ giảng viên:

 

1. Lãnh đạo Bộ môn:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Quốc Hương


- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý hoạt động của Bộ môn.

- Triển khai công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2

Phan Thị Quý

Trưởng Bộ môn

- Giúp Trưởng bộ môn trong việc triển khai hoạt động của Bộ môn và chịu trách nhiệm về công tác do Trưởng Bộ môn phân công.

- Phụ trách Bộ môn (trong điều kiện được trưởng bộ môn ủy quyền).

 

2. Phân công giảng viên đảm nhiệm các học phần

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Giảng dạy học phần

1

Phan Thị Quý

Thạc sỹ

Trưởng Bộ môn

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2. Nhập môn Logic

2

Phạm Quốc Hương

Thạc sỹ

 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2. Xã hội học đại cương

3

Phạm Văn Nhật

Thạc sỹ

Giảng viên chính

1. Pháp luật đại cương

2. Luật nhà nước Việt Nam

3. Quản trị hành chính văn phòng

4. Văn bản quản lí nhà nước và Kỹ thuật soạn thảo văn bản

5. Luật hành chính Việt Nam.

6. Kinh tế học đại cương

4

Bùi Thị Hiền

Thạc sỹ

Giảng viên chính

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Chính trị

3. Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học

5

Dương Hoài An

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

2. Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học

3. Pháp Luật

4. Lịch sử và tổ chức các cơ quan nhà nước.

6

Nguyễn Thị Thu Phương

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2. Logic

7

Đỗ Hồng Sơn

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

2. Chính trị

3. Làm công tác văn phòng Bộ môn

8

Vũ Văn Năm

Cử nhân

P. Trưởng phòng TCCB&CTSV

1. Pháp Luật

2. Pháp luật đại cương.

9

 Văn Ánh

Cử nhân

P. Trưởng phòng hành chính và quản trị

Quản lý hành nhà nước và quản lý ngành giáo dục

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 21 (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018 (17/12/2018, 11:14)
 • Lịch công tác Tuần 20 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018) (10/12/2018, 09:34)
 • Lịch công tác Tuần 19 (Từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018) (03/12/2018, 10:35)
 • Lịch công tác Tuần 18 (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018) (26/11/2018, 10:04)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Lịch thi kết thúc học phần K41, K42, GDTH CT2, SP tiếng Anh CT2 (Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 11/01/2019) (19/12/2018, 11:20)
 • Lịch thi kết thúc học phần K43 (Từ ngày 18/12/2018 đến ngày 11/01/2018) (17/12/2018, 10:44)
 • Sơ đồ phòng thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hệ VLVH (Áp dụng từ ngày 09/12/2018) (07/12/2018, 07:34)
 • Lịch thi KTHP K40, K41, K42, K43 và cải thiện hệ chính quy (Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 14/12/2018) (27/11/2018, 10:18)
 • SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC - TKB
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 17/12/2018) (16/12/2018, 10:40)
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 01/12/2018) (30/11/2018, 16:53)
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 24/11/2018) (23/11/2018, 15:47)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 19/11/2018) (21/11/2018, 11:14)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v