Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5260402
 
Đang trực tuyến:
487
Lịch sử phát triển

I. Lịch sử hình thành và phát triển khoa Khoa học Tự nhiên

   Khoa Khoa học Tự nhiên, tiền thân là Khoa Toán - Lý trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột, được thành lập năm 1980, 4 năm sau khi thành lập trường. Chức năng nhiệm vụ của khoa thời kỳ này là tổ chức đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cấp 2 các ngành Toán học và Vật lý – Kỹ thuật. Tháng 4/1994 khoa Toán - Lý giải thể và thành lập các tổ chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ của trường trong giai đoạn này.

    Tháng 9 năm 1996, khoa Tự nhiên được thành lập, quản lý giảng viên các bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, KTNN, KTCN, Thể dục của trường và thực hiện nhiệm vụ quản lý, đào tạo các ngành SP Toán, SP Vật lý, SP Hóa, SP Sinh, SP Giáo dục thể chất, SP KTNN và SP KTCN. Đến năm học 2010 - 2011 khoa được giao quản lý đào tạo thêm ngành Công nghệ thiết bị trường học (ngoài Sư phạm).

    Tháng 4/2014, khoa được đổi tên thành khoa Khoa học Tự nhiên.

    Hiện nay, biên chế khoa có 23 CBCNVC gồm 19 nam, 5 nữ (22 cán bộ giảng dạy, 1 cán bộ phục vụ, trong đó  7 GVC, 11 ThS; không kể số giảng viên làm công tác quản lý sinh hoạt chuyên môn tại khoa) và quản lý giảng viên các Bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học -KTNN, KTCN và Thể dục của toàn trường. 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

1. Chức năng

- Khoa Tự nhiên là đơn vị quản lý hành chính cấp cơ sở của trường. Khoa có chức năng tổ chức và quản lý đào tạo về Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa. Khoa có các tổ chức đảng, đoàn thể như Chi bộ đảng, Công đoàn khoa, Liên chi đoàn khoa.

 

2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy; tổ chức quy trình đào tạo các ngành thuộc khoa quản lý, thực hiện các hoạt động giáo dục khác trong chương trình; bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần mà khoa quản lý.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác tuyển sinh theo quy định của Hiệu trưởng.

- Tổ chức biên soạn và thẩm định chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu tham khảo các ngành đào tạo, các môn học do khoa quản lý; quy định các sinh hoạt học thuật trong khoa; xây dựng ngân hàng đề thi, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập các ngành đào tạo do khoa quản lý.

- Quản lý giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc khoa; xây dựng kế hoạch đề xuất bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc khoa. Tiến hành đánh giá định kỳ viên chức trong khoa.

- Xây dựng chiến lược phát triển khoa; lập quy hoạch cán bộ, giảng viên của khoa và lập kế hoạch hàng năm về biên chế, chỉ tiêu viên chức của khoa.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị; mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và của trường; đề xuất nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, NCKH và đào tạo của khoa. 

 

III. Ngành đào tạo

    Hiện nay khoa Khoa học Tự nhiên đảm nhận đào tạo 7 chuyên ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa, Sư phạm Sinh, Sư phạm Kỹ thật nông nghiệp, Sư phạm Giáo dục thể chất, Công nghệ thiết bị trường học.

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 17 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020) (23/11/2020, 09:26)
 • Lịch công tác Tuần 16 (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020) (16/11/2020, 11:00)
 • Lịch công tác Tuần 15 (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020) (09/11/2020, 10:29)
 • Lịch công tác Tuần 14 (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020) (02/11/2020, 11:51)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Sơ đồ pgòng thi học kỳ II - Lớp giáo dục Mầm non hệ liên thông VLVH trình độ Cao đẳng (13/11/2020, 15:05)
 • SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC - TKB
 • Sơ đồ phòng học (Ngày 21-22/11/2020) (20/11/2020, 21:53)
 • Lịch đăng ký dạy bù (Từ ngày 16 - 20/11/2020) (13/11/2020, 15:11)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 14/11/2020) (13/11/2020, 15:09)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v