Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
 
Lượt truy cập:
2980892
 
Đang trực tuyến:
91
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 39 (Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)
 

LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần 39 năm học 2016 - 2017

 (Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   24/04/2017

07h30

Hội ý Ban giám hiệu

BGH, TCCB-CTSV, HC-QT

Phòng Hiệu trưởng

Thứ 3

25/04/2017

09h00

Họp chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra giáo dục

Ô. Long (PHT)

VP. UB Tỉnh

Thứ 4

26/04/2017

 

 

 

 

Thứ 5

27/04/2017

07h30

Dự họp tại Đảng ủy khối

Ô. Hòa (HT), Ô. Long (PHT)

VP. Đảng ủy khối

14h00

Họp thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung)

BGH, TCCB-CTSV, HC-QT, ĐT-QLKH, T.Tra, Khảo thí, K. GDTX, Công đoàn trường, Tài vụ

Phòng Họp Nhà A0

Thứ 6 28/04/2017

13h30

Họp Đảng ủy

BCH Đảng bộ

Phòng Họp Nhà A0

16h00

Tổng kết thực tập 2017

Ban chỉ đạo thực tập

Phòng Họp Nhà A0

Thứ 7

29/04/2017

 

 

 

 

Chủ nhật 30/04/2017

 

 

 

 

Ghi chú: Tuần sau nghỉ Lễ bù 30/4 từ thứ 2 (01/5) đến thứ 3 (02/5). Từ sáng thú 4 (03/5) làm việc bình thường.

 

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
  • Lịch công tác Tuần 43 (Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017) (22/05/2017, 09:55)
  • Lịch công tác Tuần 42 (Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017) (15/05/2017, 11:04)
  • Lịch công tác Tuần 41 (Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017) (08/05/2017, 16:44)
  • Lịch công tác Tuần 40 (Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017) (03/05/2017, 16:20)
  • LỊCH HỌC - LỊCH THI
  • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 27 - 28/5/2017) (26/05/2017, 16:26)
  • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 29/5/2017) (26/05/2017, 16:23)
  • Sơ đồ phòng học (Ngày 20 và 21/5/2017) (19/05/2017, 15:46)
  • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 22/5/2017) (19/05/2017, 15:43)
  • THỜI KHÓA BIỂU
  • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 29/5/2017) (26/05/2017, 16:31)
  • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 22/5/2017) (19/05/2017, 15:49)
  • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 15/5/2017) (14/05/2017, 10:37)
  • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 08/5/2017) (05/05/2017, 17:59)
  • LIÊN KẾT WEBSITE
    v