Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3450746
 
Đang trực tuyến:
39
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 34 (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018)
 

LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần 34 - Năm học 2017 - 2018

 (Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   19/03/2018

07h30

Hội ý Công tác tuần

BGH, TCCB-CTSV, HC-QT

Phòng Hiệu trưởng

Thứ 3

20/03/2018

08h00

Họp giải quyết Kết luận của UBND Tỉnh về đất cà phê liên kết

HC – QT mời

Phòng họp Nhà A0

Thứ 4

21/03/2018

08h00

Dự họp kiểm tra công tác CCB

Ô. Hòa (H.T)

Trường Chính trị Tỉnh

Thứ 5

22/03/2018

08h00

Họp chuẩn bị thẩm định TL Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

ĐT – QLKH mời

Phòng họp Nhà A0

14h00

Họp kiểm tra thực tế XD công trình nhà TN - TH

HC – QT mời

Phòng họp Nhà A0

Thứ 6 23/03/2018

 

 

 

 

Thứ 7

24/03/2018

 

 

 

 

Chủ nhật 25/03/2018

 

 

 

 

Ghi chú: