Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3584499
 
Đang trực tuyến:
281
Lịch sử
Lãnh đạo trường qua các thời kỳ
 + Từ 1976 đến 1982

        Hiệu trưởng:   NGƯT.  Hồ Đình Phương

        Các Phó Hiệu trưởng:  

                             - Nhà giáo Võ Văn Ký

                       - Nhà giáo Trịnh Quang Bình

+ Từ 1982 đến 1993

         Hiệu trưởng:  Nhà giáo  Nguyễn Trúc

         Các Phó Hiệu trưởng:  

                             - Nhà giáo Võ Văn Ký (đến 1990)

                       - Nhà giáo Trịnh Quang Bình

                       - Nhà giáo A Rất Hơn (từ 1985 đến 1989)

                       - Nhà giáo Đỗ Quốc Toản (từ 1991)

+ Từ 1993 đến 2003

         Hiệu trưởng:  NGƯT. GVC. Đặng Văn Chấn

         Các Phó Hiệu trưởng:

                             - GVC.  Đỗ Quốc Toản

                       - GVC.  Phạm Vũ Luật

+ Từ 2004 đến 2006

         Hiệu trưởng:  GVC.  Nguyễn Như Lương

         Các Phó Hiệu trưởng:

                             - GVC. Đỗ Quốc Toản

                       - GVC. Phạm Vũ Luật

+ Từ 2007 đến 2013

         Hiệu trưởng:  GVC. ThS. Phạm Vũ Luật

         Các Phó Hiệu trưởng:

                             - GVC. Đỗ Quốc Toản

                       - GVC.TS. Nguyễn Trọng Hòa

+ Từ 2013 đến nay

         Hiệu trưởng:  GVC.TS. Nguyễn Trọng Hòa

         Các Phó Hiệu trưởng:

                             - GVC. ThS. Trịnh Đức Long

                       - GVC.ThS. Nguyễn Ngọc Thành