Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
 
Lượt truy cập:
2918983
 
Đang trực tuyến:
1040
Lịch sử
Lãnh đạo trường qua các thời kỳ
 + Từ 1976 đến 1982

        Hiệu trưởng:   NGƯT.  Hồ Đình Phương

        Các Phó Hiệu trưởng:  

                             - Nhà giáo Võ Văn Ký

                       - Nhà giáo Trịnh Quang Bình

+ Từ 1982 đến 1993

         Hiệu trưởng:  Nhà giáo  Nguyễn Trúc

         Các Phó Hiệu trưởng:  

                             - Nhà giáo Võ Văn Ký (đến 1990)

                       - Nhà giáo Trịnh Quang Bình

                       - Nhà giáo A Rất Hơn (từ 1985 đến 1989)

                       - Nhà giáo Đỗ Quốc Toản (từ 1991)

+ Từ 1993 đến 2003

         Hiệu trưởng:  NGƯT. GVC. Đặng Văn Chấn

         Các Phó Hiệu trưởng:

                             - GVC.  Đỗ Quốc Toản

                       - GVC.  Phạm Vũ Luật

+ Từ 2004 đến 2006

         Hiệu trưởng:  GVC.  Nguyễn Như Lương

         Các Phó Hiệu trưởng:

                             - GVC. Đỗ Quốc Toản

                       - GVC. Phạm Vũ Luật

+ Từ 2007 đến 2013

         Hiệu trưởng:  GVC. ThS. Phạm Vũ Luật

         Các Phó Hiệu trưởng:

                             - GVC. Đỗ Quốc Toản

                       - GVC.TS. Nguyễn Trọng Hòa

+ Từ 2013 đến nay

         Hiệu trưởng:  GVC.TS. Nguyễn Trọng Hòa

         Các Phó Hiệu trưởng:

                             - GVC. ThS. Trịnh Đức Long

                       - GVC.ThS. Nguyễn Ngọc Thành

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 35 (Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017) (27/03/2017, 14:00)
 • Lịch công tác Tuần 34 (Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017) (20/03/2017, 10:42)
 • Lịch công tác Tuần 33 (Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017) (13/03/2017, 10:58)
 • Lịch công tác Tuần 32 (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 12/3/2017) (07/03/2017, 16:34)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 27/3/2017) (24/03/2017, 16:12)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 20/3/2017) (17/03/2017, 10:20)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 13/03/2017) (10/03/2017, 16:02)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 06/03/2017) (05/03/2017, 10:05)
 • THỜI KHÓA BIỂU
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 27/3/2017) (24/03/2017, 16:11)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 20/03/2017) (17/03/2017, 10:19)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 13/03/2017) (10/03/2017, 16:01)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 06/03/2017) (05/03/2017, 10:05)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v