Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
 
Lượt truy cập:
2948305
 
Đang trực tuyến:
724
Lịch sử
Phụ lục 5

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

VÀ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

     

    Tổng cộng trong 38 năm qua, đã có gần 1600 quần chúng ưu tú được học lớp bồi dưỡng chính trị kết nạp đảng. Chỉ tính từ  năm 2000 đến 5/2014 đã có 1307 quần chúng ưu tú được học lớp bồi dưỡng chính trị kết nạp đảng

 

Năm 2000: 60                   Năm 2001: 64                Năm 2002: 79               

Năm 2003: 77                   Năm 2004: 46                Năm 2005: 56

Năm 2006: 48                   Năm  2007: 58               Năm 2008: 82

Năm 2009: 73                   Năm 2010:  86               Năm 2011: 215  

Năm 2012: 137                 Năm 2013:  127             Năm 2014: 99

 

     Tổng cộng trong 38 năm qua, đã kết nạp được 261 đảng viên, trong đó có 211 là sinh viên. Trong 18 năm từ 1976 đến tháng 2/1993, tổ chức Đảng của 2 trường đã kết nạp được 47 đảng viên mới. Từ khi tháng 2/1993 đến tháng  05/2014 kết nạp được 214 đảng viên mới, cụ thể:

 

Năm 1993: 1                     Năm 1994: 2                  Năm 1995: 6               

Năm 1996: 1                     Năm 1997: 3                  Năm 1998: 7

Năm 1999: 10                   Năm 2000: 8                  Năm 2001: 13

Năm 2002: 12                   Năm 2003:  8                 Năm 2004: 18  

Năm 2005: 7                     Năm 2006:  7                 Năm 2007: 12

Năm 2008: 11                   Năm 2009:  9                 Năm 2010: 13

Năm 2011: 14                   Năm 2012: 26                Năm 2013: 11

Năm 2014: 15

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 39 (Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017) (24/04/2017, 11:15)
 • Lịch công tác Tuần 38 (Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017) (17/04/2017, 11:04)
 • Lịch công tác Tuần 37 (Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017) (10/04/2017, 14:54)
 • Lịch công tác Tuần 36 (Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/4/2017) (03/04/2017, 10:47)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Sơ đồ phòng ôn tập bổ sung kiến thức Tiếng Anh - Chứng chỉ A2 (Ngày 29/4/2017) (28/04/2017, 16:35)
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 03/5/2017) (28/04/2017, 16:34)
 • Sơ đồ phòng thi kết thúc học phần A19 kỳ II (Từ ngày 04/5/2017) (28/04/2017, 16:33)
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 24/4/2017) (24/04/2017, 08:12)
 • THỜI KHÓA BIỂU
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 03/5/2017) (28/04/2017, 16:36)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 24/4/2017) (24/04/2017, 08:11)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 17/4/2017) (14/04/2017, 17:16)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 10/4/2017) (07/04/2017, 16:29)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v