Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3493903
 
Đang trực tuyến:
640
Lịch sử
Phụ lục 2

CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC SƯ PHẠM ĐẮK LẮK  

 

   Thành lập cuối năm 1975, có 6 đảng viên trực thuộc Đảng uỷ Ty Giáo dục Đắk Lắk  do đồng chí Nguyễn Văn Đồng làm Bí thư.

- Đại hội I năm 1976,  đồng chí Nguyễn Văn Đồng làm Bí thư

- Đại hội II năm 1977, đồng chí Nguyễn Văn Đồng làm Bí thư

- Đại hội III năm 1978, đồng chí  Đỗ Hữu Trọng làm Bí thư

- Đại hội IV năm 1979, đồng chí Đỗ Hữu Trọng làm Bí thư

- Đại hội V năm 1980, đồng chí Nguyễn Văn Đồng làm Bí thư;  các đồng chí Nguyễn Văn Hà,  Lê Ngọc Ánh là ủy viên.   

- Đại hội VI năm 1982,  đồng chí  Võ Đức Thuận  làm Bí thư         

- Đại hội VII năm 1984, đồng chí  Lê Bá Ánh làm Bí thư      

- Đại hội VIII  tháng 11/1986, đồng chí Nguyễn Đức Tuý làm Bí thư;  đồng chí Trương Văn Tỵ làm Phó Bí thư.

- Đại Hội IX tháng 11/1988, đồng chí Đặng Văn Chấn làm Bí thư; đồng chí Trương Văn Tỵ làm Phó Bí thư

- Đại hội X năm1990, đồng chí Đặng Văn Chấn làm Bí thư; đồng chí Trương Văn Tỵ làm Phó Bí thư.

BÀI CŨ HƠN
  • Phụ lục 3 (22/05/2014, 08:43)
  • Phụ lục 4 (21/05/2014, 14:55)
  • Phụ lục 5 (21/05/2014, 14:48)