Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Trường THMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
4953917
 
Đang trực tuyến:
2777
Lịch sử
Phụ lục 1

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BUÔN MA THUỘT


      Chi bộ Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột thành lập ngày 1/6/1976 gồm 9 đảng viên, đến ngày 16/2/1978 phát triển thành Đảng bộ.

      *  Các kỳ đại hội:

Đại hội

Ngày Đại hội

Đảng viên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên BCH

I

21/3/1978

22

Hồ Đình Phương

Võ Văn Ký

Trịnh QuangBình

Lê Văn Rất

Phạm Liên Nhự

II

31/5/1980

19

Hồ Đình Phương

Võ Văn Ký

Trịnh QuangBình

Lê Văn Rất

Đặng Văn Chấn

III

9/10/1982

27

Nguyễn Trúc

Arất Hơn

Võ Văn Ký

Trần Văn Hà

Đặng Văn Chấn

IV

4/1985

39

Nguyễn Trúc

Arất Hơn

Trần Văn Hà

Ng Trung Hoà

Nguyễn Văn Quế

V

28/8/1986

45

Arất Hơn

Nguyễn Trúc

Trần Văn Hà

Đặng Văn Chấn

Đỗ Quốc Toản

VI

11/1988

37

Nguyễn Như Lương

Đỗ Quốc Toản

Nguyễn Trúc

Ng Duy Biên

Ng Trung Hoà

VII

9/11/1991

32

Đỗ Quốc Toản

Nguyễn Như Lương

Trần Văn Hà

Ng Duy Biên

Trần Đình Nghĩa

      

BÀI CŨ HƠN
  • Phụ lục 2 (22/05/2014, 09:19)
  • Phụ lục 3 (22/05/2014, 08:43)
  • Phụ lục 4 (21/05/2014, 14:55)
  • Phụ lục 5 (21/05/2014, 14:48)