Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3864040
 
Đang trực tuyến:
1695
Ban giám hiệu
II. Phân công quản lý, điều hành
 1. Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hòa

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động của Nhà trường theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường cao đẳng;

- Phụ trách chung các công việc; cùng với Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của Phó Hiệu trưởng phụ trách khi thấy cần thiết;

- Phụ trách công tác đối ngoại với các đối tác của Nhà trường;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các mặt công tác: Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính - quản trị, tài chính, quan hệ quốc tế, kế hoạch phát triển Nhà trường;

- Phụ trách chung tất cả các Phòng, Trung tâm, Khoa, Tổ, Bộ môn. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ - Công tác sinh viên, Phòng Thanh tra và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Tổ Tài vụ;

- Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Trưởng ban an ninh chính trị, bảo vệ nội bộ; Trưởng các Dự án; Chủ tịch Hội đồng lương của trường;

- Chủ tài khoản của trường.

2. Phó Hiệu trưởng Trịnh Đức Long

- Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường;

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác học sinh, sinh viên;

- Phụ trách các phòng: Đào tạo và Quản lý khoa học, Khảo thí, Đảm bảo chất lượng. Phụ trách hoạt động của các Khoa, Bộ môn; Tạp chí Thông tin khoa học của trường.

- Đảm nhiệm vị trí: Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường; Trưởng ban nề nếp nhà trường.

- Đảm nhận nhiệm vụ là phát ngôn viên của Hiệu trưởng;

- Giúp Hiệu trưởng công tác đối ngoại theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thành

- Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các mặt công tác: Công tác Hành chính - Quản trị, công tác cơ sở vật chất, công tác văn hóa - văn nghệ - thể thao, công tác vệ sinh môi trường, công tác công nghệ thông tin và Website của trường; công tác đối ngoại với địa phương sở tại, công tác Công đoàn, công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;

- Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị, Thư viện, Trung tâm Ký túc xá, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn thanh niên, Văn phòng Hội sinh viên, Văn phòng Tổ Bảo vệ, Trạm y tế;

- Giúp Hiệu trưởng công tác đối ngoại theo phân công của Hiệu trưởng;

- Ký thay Hiệu trưởng các văn bản tài chính khi Hiệu trưởng ủy quyền.