Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3864071
 
Đang trực tuyến:
1726
Ban giám hiệu
I. Ban giám hiệu
  1. Hiệu trưởng 

 

  
GVC. TS. Nguyễn Trọng Hòa
 
  ĐT: 05003.852.679, DĐ: 0914.010.463 

 Email:  hieutruong@dlc.edu.vn

      ntrhoa@gmail.com 

 

 2. Các phó hiệu trưởng:

 

 

 GVC. ThS. Trịnh Đức Long

 

ĐT: 05003.857.087, DĐ: 0905.373.097

Email: phohieutruongdt@dlc.edu.vn

        duclongxh1961@gmail.com 

 

 

 
GVC. ThS. Nguyễn Ngọc Thành
 
ĐT: 05003.857.088, DĐ: 0903.534.085
 Email: ngocthanh4691@gmail.com

 

 

BÀI CŨ HƠN