Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3450123
 
Đang trực tuyến:
776
Lịch sử
4. Cơ cấu tổ chức của Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2019

  Ø     Ban chấp hành Đoàn trường

      - Ban thường trực:  02 đồng chí.

      - Ban thường vụ: 06 đồng chí.

- Ban chấp hành Đoàn trường: 23 đồng chí.

 

  Ø    04 Liên chi đoàn (với 61 chi đoàn) và 01 chi đoàn trực thuộc:

      - LCĐ Khoa Khoa học Tự nhiên: 14 chi đoàn;

      - LCĐ Khoa Ngoại ngữ  - Tin học - Kinh tế :14 chi đoàn;

      - LCĐ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn: 12 chi đoàn;

      - LCĐ Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non: 21 chi đoàn;

      - Chi đoàn cán bộ giáo viên

 

a) Thường trực Đoàn trường

Ø     Bí thư:         

   

 ThS. Lê Văn Huy

 Số ĐT: 0914.122.644

 Email: huylv79@gmail.com  

 

Ø     Phó Bí thư: 

  

ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

 Số ĐT: 0989.977.294

 Email: ngtthuphuong@gmail.com   

 

Ø     Phó Bí thư: 

  

 Mai Văn Hạnh

Số ĐT: 0984.998.894 

Email: maihanhspdaklak@gmail.com 

 

b) Ủy ban kiểm tra Đoàn trường

Ø     Chủ nhiệm UBKT:        

 Mai Văn Hạnh

Số ĐT: 0984.998.894 

Email: maihanhspdaklak@gmail.com 

 

Ø     Phó nhiệm UBKT:

  

H'Na My Niê 

Số ĐT:  0979 428 326

Email: Namynie@gmail.com 

 

 

BÀI CŨ HƠN
  • 5. Thành tích (20/05/2014, 10:07)