Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3450122
 
Đang trực tuyến:
775
Lịch sử
5. Thành tích

* Năm 2008

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2008.

* Năm 2009

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2009.

- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009.

* Năm 2010

- UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN Mùa hè xanh năm 2010.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2010.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010.

- Ban Chỉ đạo vận động hiến tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2010.

* Năm 2011

- UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN Mùa hè xanh năm 2011

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” tỉnh Đắk Lắk năm 2011.

- Ban Chỉ đạo vận động hiến tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2011.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011.

- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011.

- Ban Chỉ đạo Quốc gia hiến máu tình nguyện tặng đĩa đồng về công tác hiến máu tình nguyện năm 2011.

* Năm 2012

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” tỉnh Đắk Lắk năm 2012.

- Ban Chỉ đạo vận động hiến tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2012.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007 - 2012.

- Chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Lắk tằng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN mùa hè xanh năm 2012.

* Năm 2013

- UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN Mùa hè xanh năm 2013.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013.

*. Năm 2014

- UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN mùa hè xanh năm 2014

- UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009 – 2013

- UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2014

*. Năm 2015

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2015

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng thanh niên năm 2015

- UBTW Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN mùa hè xanh năm 2015

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.

*. Năm 2016

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã triển khai tốt cuộc thi ”Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã triển khai tốt cuộc thi ìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên mạng Internet năm 2016.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

*. Năm 2017

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2015 - 2017.