Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
 
Lượt truy cập:
2919120
 
Đang trực tuyến:
1177
Lịch sử
5. Thành tích

* Năm 2008

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2008.

* Năm 2009

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2009.

- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009.

* Năm 2010

- UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN Mùa hè xanh năm 2010.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2010.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010.

- Ban Chỉ đạo vận động hiến tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2010.

* Năm 2011

- UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN Mùa hè xanh năm 2011

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” tỉnh Đắk Lắk năm 2011.

- Ban Chỉ đạo vận động hiến tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2011.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011.

- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011.

- Ban Chỉ đạo Quốc gia hiến máu tình nguyện tặng đĩa đồng về công tác hiến máu tình nguyện năm 2011.

* Năm 2012

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” tỉnh Đắk Lắk năm 2012.

- Ban Chỉ đạo vận động hiến tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2012.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007 - 2012.

- Chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Lắk tằng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN mùa hè xanh năm 2012.

* Năm 2013

- UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch TNTN Mùa hè xanh năm 2013.

- Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013.

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 35 (Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017) (27/03/2017, 14:00)
 • Lịch công tác Tuần 34 (Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017) (20/03/2017, 10:42)
 • Lịch công tác Tuần 33 (Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017) (13/03/2017, 10:58)
 • Lịch công tác Tuần 32 (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 12/3/2017) (07/03/2017, 16:34)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Sơ đồ phòng học (Từ ngày 27/3/2017) (24/03/2017, 16:12)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 20/3/2017) (17/03/2017, 10:20)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 13/03/2017) (10/03/2017, 16:02)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 06/03/2017) (05/03/2017, 10:05)
 • THỜI KHÓA BIỂU
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Từ ngày 27/3/2017) (24/03/2017, 16:11)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 20/03/2017) (17/03/2017, 10:19)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 13/03/2017) (10/03/2017, 16:01)
 • Sơ đồ phòng học các lớp học phần (Áp dụng từ ngày 06/03/2017) (05/03/2017, 10:05)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v