Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3493636
 
Đang trực tuyến:
373
Giới thiệu
I. Lịch sử hình thành
  Phòng Thanh tra được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2006. Trước đây hoạt động TTGD chủ yếu dựa vào Ban Thanh tra Nhân dân và các quyết định thanh tra của Hiệu trưởng mang tính sự vụ.

  - Giai đoạn 2006-2008:

Trưởng phòng: Ông Trương Việt Hùng

Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Hồng Nhiệm

  - Giai đoạn 2008-2013:

Trưởng phòng: Ông Phạm Quang Đài

Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Hồng Nhiệm

BÀI CŨ HƠN
  • II. Chức năng - Nhiệm vụ (05/06/2014, 09:17)