Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3493936
 
Đang trực tuyến:
673
Lịch sử
Sơ lược lịch sử của Hội sinh viên trường
  Hội sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 134b-QĐ/TƯHSV ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

  Từ ngày thành lập đến nay, Hội sinh viên trường luôn làm tốt công tác tổ chức các chương trình định hướng hội viên thực hiện tốt 2 cuộc vận động: “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức cách mạng trong lời nói và hành động của mỗi hội viên, sinh viên; đoàn kết thống nhất xây dựng Hội sinh viên nhà trường vững mạnh; đồng thời, triển khai sâu rộng phong trào “Sáng tạo trẻ” trong toàn sinh viên nhằm thúc đẩy việc tích cực tự học, tự nghiên cứu, học tích cực.

  Hội sinh viên trường nhiệm kỳ 2013 – 2015 tổ chức triển khai sâu rộng phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm thúc đẩy tính tự giác trong học tập, rèn luyện của mỗi sinh viên và tinh thần thi đua giữa các tập thể sinh viên, phấn đấu đạt các danh hiệu cá nhân, tập thể “Sinh viên 5 tốt”: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt. Thông qua phong trào xây dựng hình mẫu sinh viên trong thời kỳ mới, Hội góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh viên.

  Hội sinh viên trường đã trải qua 04 kỳ Đại hội đại biểu.

  Cán bộ chủ chốt Hội sinh viên trường qua các thời kỳ:

- Ban chấp hành lâm thời:

+ Đ/c Phạm Quốc Hương – Chủ tịch

+ Đ/c Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch

- Ban chấp hành nhiệm kỳ I (2005 – 2008):

+ Đ/c Phạm Quốc Hương – Chủ tịch

+ Đ/c Nguyễn Huy Lộc – Phó Chủ tịch. Đến nửa nhiệm kỳ, Đ/c Lộc được điều chuyển công việc khác, Ban chấp hành bầu Đ/c Mai Quang Sơn giữ chức Phó Chủ tịch.

- Ban chấp hành nhiệm kỳ II (2008 - 2010):

+ Đ/c Lý Văn Quế – Chủ tịch

+ Đ/c Mai Quang Sơn – Phó Chủ tịch

- Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2010 - 2013):

+ Đ/c Lý Văn Quế – Chủ tịch

+ Đ/c Lê Văn Huy – Phó Chủ tịch

- Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2013 - 2015):

+ Đ/c Lê Văn Huy – Chủ tịch

+ Đ/c Đỗ Văn Đạt – Phó Chủ tịch

BÀI CŨ HƠN
  • Cơ cấu tổ chức (02/07/2014, 08:45)