Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5232172
 
Đang trực tuyến:
537
Cùng bạn đọc
Thể lệ gửi bài
 THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG THÔNG TIN KHOA HỌC
 

[1] Bài nhận đăng THÔNG TIN KHOA HỌC là các công trình nghiên cứu, các bài giới thiệu những thành tựu khoa học mới của cán bộ giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường. Bài viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh) và chưa gửi đăng ở ấn phẩm thông tin nào.

[2] Bài viết phải cô đọng, súc tích, sử dụng thuật ngữ khoa học chính xác; nêu  bật được những kết quả nghiên cứu của tác giả. Bài viết phải theo cấu trúc của  một bài báo khoa học gồm các phần: Mở đầu, nội dung, kết luận. Ở đầu bài viết có phần tóm tắt bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh) nêu ngắn gọn nội dung chính, cuối bài viết có phần giới thiệu những tài liệu tham khảo.

[3] Phần tài liệu tham khảo ghi đầy đủ các thông tin cần thiết như sau: Số thứ tự; họ tên tác giả; tên ấn phẩm; trang; cơ quan xuất bản; nơi, năm xuất bản.

[4] Bài viết đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 bao gồm cả hình vẽ, bảng số và  tài liệu tham khảo theo yêu cầu sau:

-  Phông chữ: Times New Roman (Unicode), cỡ chữ: 12Pt;

-  Căn lề trên: 2,5cm, dưới: 2,5cm, trái: 3cm, phải: 2cm;

-  Hình vẽ minh họa đặt đúng vị trí, rõ ràng; Ban biên tập không làm chế bản  lại  hình vẽ.

[5]Cuối bài viết đề nghị tác giả cung cấp thêm một số thông tin về bản thân: năm sinh, nơi công tác, học hàm, học vị, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ  email.

[6] Tác giả gửi cho Ban biên tập 01 bản in của bài viết kèm theo file soạn thảo  trên  Microsoft Word. Tác giả ở xa có thể gửi bài theo đường bưu điện hoặc  email.

[7] Đối với các công trình thuộc đề tài nghiên cứu có cơ quan quản lý cần đính  kèm theo giấy phép đồng ý cho công bố của cơ quan chủ quản.

[8] Ban biên tập không trả lại bản thảo cho tác giả nếu bài viết không được đăng

Ban Biên Tập