Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
4125265
 
Đang trực tuyến:
933
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 49 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019)

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 49 - Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   01/7/2019

08h00

Họp giao ban

 

 

Thứ 3

02/7/2019

13h30

Nghiệm thu giờ dạy

NH 2018 – 2019

Khoa NN – TH - KT

BGH, P. ĐT-QLKH, P. Thanh tra, P. TCCB-CTSV, P. Tài vụ, P. Khảo thí, Trưởng khoa, trưởng bộ môn.

 

14h30

Nghiệm thu giờ dạy

NH 2018 – 2019

Bộ môn Tâm lý giáo dục

15h30

Nghiệm thu giờ dạy

NH 2018 – 2019

Bộ môn Lý luận chính trị

Thứ 4

03/7/2019

13h30

Nghiệm thu giờ dạy

NH 2018 – 2019

Khoa KH Xã hội & Nhân văn

BGH, P. ĐT-QLKH, P. Thanh tra, P. TCCB-CTSV, P. Tài vụ, P. Khảo thí, Trưởng khoa, trưởng bộ môn.

 

14h30

Nghiệm thu giờ dạy

NH 2018 – 2019

Khoa KH Tự nhiên

Thứ 5

04/7/2019

08h00

Họp về công tác tổ chức,

cán bộ

BGH, TCCB-CTSC, HC-TQ, CT công đoàn

Phòng họp Nhà A0

13h30

Nghiệm thu giờ dạy

NH 2018 – 2019

Khoa GD TH – MN

BGH, P. ĐT-QLKH, P. Thanh tra, P. TCCB-CTSV, P. Tài vụ, P. Khảo thí, Trưởng khoa, trưởng bộ môn.

 

15h00

Nghiệm thu giờ dạy

NH 2018 – 2019

Khoa Giáo dục thường xuyên

Thứ 6 05/7/2019

 

 

 

 

Thứ 7

06/7/2019

 

 

 

 

Chủ nhật 07/7/2019

 

 

 

 

Ghi chú: Trong tuần, các Chi bộ sinh hoạt thường kỳ ./.