Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
4210679
 
Đang trực tuyến:
131
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 07 (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)
 

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 07 - Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   09/9/2019

08h

Hội ý Lãnh đạo trường

BGH, P. HC-QT, P. TCCB-CTSV, P. Đào tạo, P. Tài vụ

Phòng Hiệu trưởng

15h00

Họp thông qua đề tài Bồi dưỡng chuẩn CDNN

P. ĐT – QLKH mời

Phòng họp Nhà A0

Thứ 3

10/9/2019

14h00

Họp xét khen thưởng sinh viên

Năm học 2018 - 2019

P. TCCB-CTSV mời

Phòng họp Nhà A0

Thứ 4

11/9/2019

 

 

 

 

Thứ 5

12/9/2019

 

 

 

 

Thứ 6 13/9/2019

 

 

 

 

Thứ 7

14/9/2019

08h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuẩn CDNN tại huyện Krông Nô

Khoa GDTX mời

 

Chủ nhật 15/9/2019

 

 

 

 

Ghi chú: