Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3493579
 
Đang trực tuyến:
316
Số 1 - 2014
Thành phần loài vi khuẩn lam trong đất trồng lúa xã Ea Kao và nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển một số loài có tế bào dị hình trong điều kiện thí nghiệm - TS. Hồ Sỹ Hạnh
BÀI CŨ HƠN
  • Những yếu tố ảnh hưởng tới sự thích ứng với hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ của sinh viên Trường CĐSP Đắk Lắk - ThS. Mai Quang Sơn (31/07/2014, 16:19)
  • Dạy và học học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin theo học chế tín chỉ ở Trường CĐSP Đắk Lắk. Thực trạng và giải pháp - ThS. Phan Thị Quý (31/07/2014, 16:15)
  • Công tác tổ chức tự học cho sinh viên ngành sư phạm giáo dục tiểu học trong quá trình đào tạo theo hình thức tín chỉ - ThS. Trần Túy (31/07/2014, 16:00)
  • Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên tin học thông qua học phần kiến trúc máy tính - ThS. Trần Anh Tuấn (31/07/2014, 15:56)
  • Vài ý kiến trao đổi về đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường CĐSP Đắk Lắk - Nguyễn Duy Xuân (31/07/2014, 15:55)
  • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo theo tín chỉ các học phần thuộc bộ môn địa lý - ThS. Ngô Kim Chung (31/07/2014, 15:40)
  • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo hệ thống tín chỉ tại Trường CĐSP Đắk Lắk - ThS. Hà Ngọc Hiền (31/07/2014, 08:10)
  • Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường CĐSP Đắk Lắk - ThS. Võ Minh Đức (30/07/2014, 08:35)
  • Tổng thuật hội thảo sơ kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường CĐSP Đắk Lắk - ThS. Trịnh Đức Long (29/07/2014, 08:00)