Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3493917
 
Đang trực tuyến:
654
Khoa học tự nhiên
Nhân loại học (Số phân loại: 5A)
 

STT

LOẠI

KHXG

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

Đ/C XB

1

5A

5A/1

Giải phẫu học

Quách Văn Tỉnh

H;ĐHSP,05

2

5A

5A/2

Thực hành giải phẫi sinh lý người

Tạ Thuý Loan

H;ĐHSP,07

3

5A

5A/3

Giải phẫi sinh lý người

Tạ Thuý Loan

H:KHKT,1982

4

5A

5A/4

TTá BG môn Gỉai phâu snh lý người theo hướng

Nguyễn Thị Dung

H: Nông nghiệp,82