Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
4583710
 
Đang trực tuyến:
2505
Khoa học xã hội
Giáo dục, Khoa học sư phạm (Số phân loại: 37)
 

T. LOẠI

S. LOẠI

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NĂM  XB

37

159

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phạm Viết Vượng

H.GD 00

37

160

Kiến tập và thực tập sư phạm

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 99

37

161

Đạo đức học

Phạm Khắc Chương

H.GD 98

37

162

giáo dục gia đình

Phạm Khắc Chương

H.GD 99

37

163

Tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi

Lê Văn Hồng

H.GD 00

37

169

Tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi

Lê Văn Hồng

H.GD 00

37

170

Giáo dục học đại cương

Nguyễn Văn lê

H.GD 00

37

171

Quản lý chiến lược kế hoạch trường CĐ-ĐH

Phạm Thành Nghi

H.GD 00

37

172

Thuật ngữ đạo đức giáo dục công dân

Phan Ngọc Liêm

H.GD 99

37

173

Đổi mới phương pháp dạy học môn đạo đức GDCD

Nguyễn Nghĩa Dân

H.GD 98

37

174

Phương pháp học tập nghiên cứu sinh viên ĐH-CĐ

Phạm Trung Thanh

H.GD 99

37

179

Đạo đức học

Phạm Khắc Chương

H.GD 01

37

180

Tâm lý học CĐSP

Phạm Minh Hạc

H.GD 01

37

191

Tâm lý học XH

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 01

37

182

Tâm lý học đại cương CĐSP

Trần Trọng Thủy

H.GD 01

37

183

Tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi

Lê Văn Hồng

H.GD 01

37

184

Giáo dục giới tính CĐSP

Nguyễn Hữu Dũng

H.GD 01

37

178

Giáo dục học đại cương CĐSP

Nguyễn Văn Lê

H.GD 01

37

185

Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn

Hà Nhật Thăng

H.GD 00

37

186

Nhập môn xã hội học CĐSP

Vũ Minh Tâm

H.GD 99

37

187

Giáo dục gia đình CĐSP

Phạm Khắc Chương

H.GD 99

37

188

Giáo trình tự học và dạy

Nguyễn Cảnh Toàn

H.GD 01

37

189

Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở phổ thông

Hà Nhật Thăng

H.GD 01

37

191

Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn

Hà Nhật Thăng

H.GD 00

37

192

Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

Nguyễn Ngọc Bảo

H.GD 01

37

193

Thử đi tìm phương pháp dạy học hiệu quả

Nguyễn Long

H.GD 00

37

194

Giao tiếp sư phạm CĐSP

 

 

37

195

Phương pháp giáo dục công dân ở trường THCS

Ngô Công Hoàn

H.GD 07

37

196

Giáo dục học đại cương

Nguyễn Văn Lê

H.GD 77

37

197

Giáo dục giá trị nhân văn ở THCS

Phạm Lăng

H.GD 99

37

198

Tâm lý học xã hội

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 01

37

199

Giáo dục gia đình

Phạm Khắc Chương

H.GD 01

37

200

Tâm lý học

Phạm Minh Hạc

H.GD 01

37

201

Phương tiện dạy học

Tô Xuân Giáp

H.GD 01

37

202

Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

Nguyễn Ngọc Bảo

H.GD 01

37

203

Tâm lý học

Phạm Minh Hạc

H.GD 01

37

204

Tâm lý học xã hội

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 01

37

205

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Lê Văn Hồng

H.GD 01

37

206

Phương pháp dạy học môn GDCD ở THCS

Phạm Văn Hùng

H.GD 02

37

207

Tâm lý học đại cương

Trần Trọng Thủy

H.GD 01

37

208

Hoạt động giáo dục ở THCS

Hà Nhật Thăng

H.GD 01

37

209

Giao tiếp sư phạm

Ngô Công Hoàn

H.GD 01

37

210

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phạm Viết Vượng

H.GD 01

37

211

Giáo dục học đại cương

Nguyễn Văn Lê

H.GD 01

37

212

Tâm lý học nhân cách

Nguyễn Ngọc Bích

H.GD 98

37

213

Giáo dục giới tính

Nguyễn Hữu Dũng

H.GD 01

37

214

Kiến tập và thực tập sư phạm

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 01

37

215

Giáo dục gia đình

Phạm Khắc Chương

H.GD 01

37

216

Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn

Hà Nhật Thăng

H.GD 01

37

217

Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

Hà Nhật Thăng

H.GD 99

37

218

Những vấn đề văn hóa hiện đại

Lê Quang Trang

H.GD 98

37

219

Nhập môn xã hội học CĐSP

Vũ Minh Tâm

H.GD 01

37

220

Đạo đức học

Phạm Khắc Chương

H.GD 01

37

221

Văn hóa đông Nam Á

Mai Ngọc Chữ

H.GD 98

37

222

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phạm Viết Vượng

H.GD 00

37

223

Phòng chống ma túy trong nhà trường

Vũ Ngọc Bừng

H.GD 97

37

224

Gia đình, trường học đầu tiên của lòng nhân ái

Lê Thị Bừng

H.GD 98

37

225

Tìm hiểu bản sắc văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm

H.GD 01

37

226

Luật về cải cách giáo dục

Viên Quốc Chấn

H.GD 01

37

227

Kiến tập và thực tập sư phạm

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 99

37

228

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Lê Văn Hồng

H.GD 02

37

229

Đại cương Lịch sử văn hóa Việt Nam

Nguyễn Khắc Thuần

H.GD 02

37

230

Văn hóa và văn hóa TK XX T1

Lại Văn Toàn

H.GD 01

37

231

Văn hóa và văn hóa TK XX T2

Lại Văn Toàn

H.GD 01

37

232

Đạo nho và văn hóa phương đông

Haà Thúc Minh

H.GD 02

37

233

Giáo trình tâm lý học đại cương

Nguyễn Quang Uẩn

H.GD 03

37

234

Góp phần học tốt dạy tốt môn GDCD ở PTTH

Nguyễn Đăng Bằng

H.GD 02

37

235DA

Tâm lý học đại cương

Thái Duy Tuyên

H.GD 04

37

236DA

Những vấn đề chung giáo dục học

Phạm Trung Thanh

H.GD 04

37

235DA

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

Phạm Trung Thanh

H.GD 04

37

236DA

Thực tập sư phạm năm thứ 2

Trần Ngọc Thêm

H.GD 04

37

235DA

Văn hóa học và văn hóa Việt Nam

Đặng Đức Siêu

H.GD 04

37

236DA

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

H.GD 04

37

235DA

Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Nguyễn Kế Hào

H.GD 04

37

236DA

Tâm lý học thể dục thể thao

Lê Văn Xem

H.GD 04

37

235DA

Nhập môn giáo dục công dân

Hà Nhật Thăng

H.GD 04

37

236DA

Lý luận dạy học ở THCS

Nguyễn Ngọc Bảo

H.GD 05

37

235DA

Lý luận giáo dục

Phạm Viết Lượng

H.GD 05

37

236DA

Giáo trình giáo dục dân số môi trường và GDDL địa phương

Lê Huỳnh

H.GD 05

37

235DA

Giáo trình những vấn đề của thời đại

Vũ Hồng Tiến

H.GD 05

37

236DA

Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ

Phan Việt Hoa

H.GD 05

BÀI CŨ HƠN