Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
4583644
 
Đang trực tuyến:
2439
Khoa học xã hội
Tâm lý - Giáo dục (Số phân loại: 37)
 

LOẠI

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

Đ/C XB

1

Nói truyện về giáo dục gia đình

 

 

2

Giáo dục lao động

A.s Makarenko

H.GD 85

3

Giáo duục gia đình với tuổi thiếu niên

Đức Minh

H.PN 76

4

Giáo dục phổ thông

Tập Thể

D.GD 77

5

Những vấn đề lý luận giáo dục giáo dục

A.I Côc Hê Lốt

H.GD 75

6

Phát huy tính tích cực học tập của học sinh

I.F Kharlamôp

H.GD 78

7

Những hình thức và phương pháp chủ yếu …

N.X. Man -Xu -Rôp …

H.LĐ 78

8

Những lời khuyên học sinh đại học

Grudinxki. D.A. Yonkin

H.NT 79

9

Góp phần tìm hiểu Nghị quyết về cải cách giáo dục

Hoàng Ngọc Di

H.SI 79

10

Phát triển tư duy học sinh

M.A Lêc Xêep

H.GD 76

11

Dạy học nêu vấn đề

I.Ia. Lecne

H.GD 77

12

Dạy con nên người

Tập thể

H.PN 82

13

nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng …

Hồ Chí Minh

H.GD 69

14

Tự học như thế nào

N.A. Rubakin

H.TN 82

15

Bản chất cái đẹp

N. Kiiasenco

H.TN 82

16

Baàn về giáo dục kỹ thuật tổng hợp

Nguyễn Duy Minh Dịch

H.GD 71

17

Các điển hình tiên tiến và phong trào quần chúng …

Tập Thể

H.SI 79

18

Những chiến sỹ thi đua tiêu biểu của ngành giáo dục

Tập Thể

H.GD 87

19

Hồi ký cách mạng T2

Tập Thể

H.GD 70

20

Hạnh phúc và bất hạnh

V.A Xu - Khôm-Lin-Xki

H.PN 82

21

Lý luận dạy học và đời sống

L.V.Zancôp

H.GD 70

23

Tâm lý học trẻ em và tâm lý học Sư phạm

N.Đ. Lêvi Tôp

H.GD 71

24

Một số kinh nghiệm giáo dục ở vài nước bạn

Nguyễn Khánh Toàn

H.GD 58

25

Nguyên lý giáo dục xã hội chủ nghĩa

Tập thể

H.GD 58

26

Đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" theo gương …

Tố Hữu

H.ST 78

27

Nhập môn tâm lý học

Phạm Minh Hạc

H.GD 58

28

Một số vấn đề giáo dục học

Võ Quang Phúc

TPHCM 82

29

Về đường lối giáo dục xã hội chủ nghĩa

Nhiều tác giả

H.ST 79

30

Phương pháp đọc diễn cảm

Nhiều tác giả

H.GD 58

31

Học tập tư tưởng văn nghệ Vơ La Đi Mia Ilit Sơ Lênin

Phương Lựu

H.VH 79

32

Đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" theo gương …

Tập thể

H.GD 77

33

Quy định về quản lý và tiêu chuẩn đồ dùng dạy học…

Tập thể

H.GD 78

34

Phương pháp và kỹ thuật lên lớp

N.M.Iacôp Lep

H.GD 75

35

Phương pháp và kỹ thuật lên lớp

N.M.Iacôp Lep

H.GD 76

37

Nuôi dạy con như thế nào

B. Spock

H.PN 82

38

Công tác giáo dục và sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ CM

Tố Hữu

H.ST 80

39

Những phẩm chất tâm lý của người giáo viên

PH.N. Gô nô Bô Lin

H.GD 77

40

Đời sống tình cảm cuảhọc sinh

P.M. Ia Côp Xơn

H.GD 77

41

Năng lực trí tuệ và lứa tuổi

N.X. Lay Tex

H.GD 78

42

Karl Marx Friede Rich Engels ơ La Đi Mia Ilit Sơ Lênin bàn về …

Nhiều tác giả

H.GD 84

44

Quán triệt tính Đảng trong mỹ học và nghệ thuật

Như Thiết

H.KHXH 73

45

Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức của giáo viên …

Nhiều tác giả

H.GD 78

46

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

A.V. Petrovski

H.GD 82

47

Giáo dục học

Hà Thế Ngữ

H.GD 87

48

Giáo dục học

T.A.ILina

H.GD 78

49

Giáo dục học

T.A.ILina

H.GD 78

50

Giáo dục học

T.A.ILina

H.GD 79

51

Giáo dục học

T.A.ILina

H.GD 79

52

Tâm lý học

Tập thể

H.GD 75

53

Tâm lý học cá nhân

A.G.Gô Va Li Ôp

H.GD 71

54

Tâm lý học trẻ em

A.A.Liu Blin Xkaia

TPHCM 77

55

Tâm lý học trẻ em

A.A.Liu Blin Xkaia

TPHCM 78

57

Tâm lý học

A.V.Da Pa-Rô-Geiet

H.GD 74

59

Nói truyện tâm lý

Phạm Hoàng Gia

H.TN 78

60

Những cơ sở của lý luận dạy học

B.P.Êxi Pôp

H.GD 77

61

Những cơ sở của lý luận dạy học

B.P.Êxi Pôp

H.GD 77

62

Những cơ sở của lý luận dạy học

B.P.Êxi Pôp

H.GD 78

63

Tâm lý học

Nhiều tác giả

H.GD 75

64

Tâm lý học

Nhiều tác giả

H.GD 92

65

Tâm lý học tuyên truyền

S.A.Na-Đi-Ra-Svi-Li

H.TTLL 84

66

Tâm lý học đại cương

Tập thể

TPHCM 78

68

Những bài giảng về quảng lý trường học

Hà Sĩ Hồ

H.GD 85

71

Hướng dẫn làm đồ chơi mẫu giáo

Tập thể

H.GD 77

72

Chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 80

73

Giáo dục học

Hà Thế Ngữ

H.GD 88

78

Thực hành về giáo dục học

Nguyên Đình Chỉnh

H.GD 95

79

Tâm lý học xã hội

Bùi Văn Huệ

H.GD 95

80

Giáo dục học đại cương II

Nguyễn Sinh Huy

H.GD 95

81

Giáo dục học đại cương I

Nguyễn Sinh Huy

H.GD 95

82

Tâm lý học đại cương

Nguyễn Quang Uẩn

H.GD 95

83

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Lê Văn Hồng

H.GD 95

85

Giao tiếp sư phạm

Hoàng Anh

H.GD 95

87

Phương tiện kỹ thuật và đồ dùng dạy học

Nguyễn Cường

H.GD 95

89

Lịch sử giáo dục

Hà Nhật Thăng

H.GD 94

90

Lý luận giáo dục tiểu học

Đặng Vũ Hoạt

H.GD 94

91

Một số vấn đề giáo dục của Việt Nam

Nguyễn Khánh Toàn

H.GD 95

92

Lịch giáo dục Việt Nam

Nhiều tác giả

H.GD 96

93

Một số vấn đề tâm lý học

Phạm Minh Hạc

H.GD 92

94

Tuyển tập tâm lý học J.Piaget

Nhiều tác giả

H.GD 96

95

Phương pháp giảng dạy giáo dục công dân

Nhiều tác giả

H.GD 94

96

Lịch sử giáo dục thời Minh-trị duy tân

Nguyễn Văn Hồng

H.GD 95

100

Kiến thức bách khoa trẻ em

Tập thể

H.GD 94

101

Kiến thức bách khoa trẻ em

Tập thể

H.GD 94

102

Tâm lý học

Bùi Văn Huệ

H.GD 96

103

Tâm lý học đại cương

Nguyễn Quang Uẩn

H.GD 96

104

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Lê Văn Hồng

H.GD 97

105

Đạo đức học

Trần Hậu Kiên

H.GD 97

106

Giáo dục học đại cương I

Nguyễn Sinh Huy

H.GD 97

107

Giáo dục học đại cương II

Đặng Vũ Hoạt

H.GD 97

108

Tổ chức hoạt động dạy học ở các trường trung học

Nguyễn Ngọc Bảo

H.GD 97

108

Giáo dục học đại cương

Nguyễn Sinh Huy

H.GD 97

109

Đánh giá trong giáo dục

Trân Bá Hoành

H.GD 97

109

Hoạt động tư duy của trẻ em

Margaret Donalson

H.GD 97

110

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phạm Viết Vương

H.GD 97

111

Tổ chức hoạt động giáo dục

Hà Nhật Thăng

H.GD 97

112

Giao tiếp sư phạm

Hoàng Oanh

H.GD 97

112

Tâm lý học

Nhiều tác giả

H.GD 97

113

Phòng chống ma túy trong nhà trường

Vũ Ngọc Bừng

H.GD 97

114

Năm mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Tập thể

H.GD.95

116

Bài tập thực hành tâm lý học và giáo dục học

Nguyễn Ánh Tuyết

H.GD 96

119

Bài tập tình huống quản lý giáo dục

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 95

119

Tâm lý học ứng xử

Lê Thị Bừng

H.GD 97

120

Một số vấn đề về sư phạm học

Nguyễn Kế Hào

H.GD 95

121

Giao tiếp sư phạm

Ngô Công Hoàn

H.GD 98

122

Phương pháp dạy học môn giáo dục công dân …

Phạm Văn Hùng

H.GD 98

123

Đạo đức học

Phạm Khắc Chương

H.GD 98

124

Phương pháp và tư liệu dạy môn GDCD

Lê Đức Quảng

H.GD 98

125

Giáo dục giới tính

Nguyễn Hải Dũng

H.GD 98

126

Nhâập môn xã hội học

Nguyễn Văn Lê

H.GD 98

127

Giao tiếp sư phạm

Ngô Công Hoàn

H.GD 98

128

Phương phạp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phạm Viết Vương

H.GD 98

129

Nhập môn xã hội học

Vũ Minh Tâm

H.GD 98

131

Tâm lý học

Phạm Minh Hạc

H.GD 98

132

Tâm lý học đại cương

Trầm Trọng Thủy

H.GD 98

133

Phương pháp dạy môn giáo dục công dân ở trường …

Phạm Văn Hùng

H.GD 98

134

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Lê Văn Hồng

H.GD 98

135

Phương pháp học tập nghiên cứu của sinh viên

Phạm Trung Thành

H.GD 98

136

Phương pháp và tư liệu giảng dạy môn giáo dục học

Lê Đức Quảng

H.GD 98

137

Giáo dục gia đình

Phạm Khắc Chương

H.GD 99

138

Tâm lý học

Phạm Minh Hạc

H.GD 98

139

Tâm lý học đại cương

Trần Trọng Thủy

H.GD 99

140

Tâm lý học và giáo dục học

Jean Piaget

H.GD 99

141

Những nét tâm lý xã hội lý thú và nghệ thuật …

 

H.GD 98

142

Hoạt động gíao dục ngoài giờ lên lớp …

 

H.GD 99

143

Hoạt động dạy học ở trường trung học …

Nguyễn Ngọc Bảo

H.GD 99

144

Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức- nhân văn

Hà Nhật Thăng

H.GD 98

145

Hoạt động giáo dục ở trung học cơ sở

Hà Nhật Thăng

H.GD99

146

Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

Hà Nhật Thăng

H.GD 99

147

Giáo dục gia đình

Phạm Khắc Chương

H.GD 99

148

Tâm lý học đại cương

Trần Trọng Thủy

H.GD 99

149

tâm lý học xã hội

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 99

150

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phạm Viết Vương

H.GD 99

152

Nhập môn xã hội học

Vũ Minh Tâm

H.GD 99

153

Giáo dục giới tính

Nguyễn Hữu Dũng

H.GD 98

154

Tâm lý học thể dục thể thao

Nguyễn Mậu Loan

H.GD 99

155

Thuật ngữ đạo đức giáo dục công dân

Phan Ngọc Liên

H.GD 99

156

Tâm lý học

Phạm Minh Hạc

H.GD 98

157

Tâm lý học đại cương

Trần Trọng Thủy

H.GD 99

158

Tâm lý học sáng tạo

Đức Uy

H.GD 99

159

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phạm Viết Vương

H.GD 00

160

Kiến tập và thực tập sư phạm

Nguyễn Đình Chính

H.GD 99

161

Đạo đức học

Phạm Khắc Chương

H.GD 98

162

Giáo dục gia đình

Phạm Khắc Chương

H.GD 99

163

Tâm lý học sư phạm, tâm lý học lứa tuổi

Lê Văn Hồng

H.GD 00

164

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phạm Viết Vương

H.GD 00

165

Phương pháp dạy môn giáo dục công dân

Phạm Văn Hùng

H.GD 00

166

Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

Nguyễn Ngọc Bảo

H.GD 00

167

Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

Hà Nhật Thăng

H.GD99

168

Tâm lý học đại cương

Trần Trọng Thủy

H.GD 00

169

Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi

Lê Văn Hồng

H.GD 00

170

Giáo dục học đại cương

Nguyễn Văn Lê

H.GD 00

171

Quản lý chiến lược kế hoạch trong trường CĐ-ĐH

Phạm Thành Nghi

H.GD 00

172

Thuật ngữ đạo đức giáo dục công dân

Phan Ngọc Liên

H.GD 99

173

Đổi mới phương pháp dạy học môn đạo đức GDCD

Nguyễn Nghĩa Dân

H.GD 98

174

Phương pháp học tập và nghiên cứu SV CĐ-ĐH

Phạm Trung Thanh

H.GD 99

178

Giáo dục học đại cương

Nguyễn Văn Lê

H.GD 01

179

Đạo đức học cao đẳng sư phạm

Phạm Khắc Chương

H.GD 01

180

Tâm lý học cao đẳng sư phạm

Phạm Minh Hảo

H.GD 01

181

Tâm lý học xã hội

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 01

182

Tâm lý học đại cương cao đẳng sư phạm

Trần Trọng Thủy

H.GD 01

183

Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi

Lê Văn Hồng

H.GD 01

184

Giáo dục giới tình CĐSP

Nguyễn Hữu Dũnng

H.GD 01

185

Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn

Hà Nhật Thăng

H.GD 01

186

Nhập môn xẫ hội học

Vũ Minh Tâm

H.GD 99

187

Giáo dục gia đình

Phạm Khắc Chương

H.GD 99

188

Giáo trình tự học và dạy

Nguyễn Cảnh Toàn

H.GD 01

189

Công tác giáo viên chủ nhiệm ở phổ thông

Hà Nhật Thăng

H.GD 01

190

Kiến tập và thực tập sư phạm

Nguyễn Đình Chỉnh

H.GD 01

191

Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn

Hà Nhật Thăng

H.GD 00

192

Hoạt động dạy học ở trường THCS

Nguyễn Ngọc Bảo

H.GD 01

193

Thưử đi tìm những phương pháp dạy học hiệu quả

Nguyễn Long

H.GD 00

194

Giao tiếp sư phạm