Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5075273
 
Đang trực tuyến:
3046
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 46 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
 

LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần 46 - Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   08/6/2020

07h30

Hội ý công tác Tuần

 

 

Thứ 3

09/6/2020

 

 

 

 

Thứ 4

10/6/2020

 

 

 

 

Thứ 5

11/6/2020

14h00

Làm việc với sinh viên K43

về chuẩn đầu ra

Ô. Thành (P. HT);

P. ĐT - QLKH

P. 209 A2

Thứ 6 12/6/2020

 

 

 

 

Thứ 7

13/6/2020

 

 

 

 

Chủ nhật

14/6/2020

 

 

 

 

Ghi chú: