Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5075286
 
Đang trực tuyến:
3059
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 47 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
 

LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần 47 - Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   15/6/2020

08h00

Họp giao ban Trường

BGH; trưởng các đơn vị,

 đoàn thể

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 3

16/6/2020

14h00

Họp Hội đồng thi đua,

phân loại CC-VC

và xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020

Theo Quyết định

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 4

17/6/2020

14h00

Họp Đảng ủy

BCH Đảng bộ

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 5

18/6/2020

14h00

Họp cán bộ cốt cán triển khai công tác cán bộ

BGH; trưởng, phó các đơn vị; trưởng các đoàn thể

Hội trường

Nhà A0

Thứ 6 19/6/2020

08h00

Họp thông qua nội dung

bổ sung, sửa đổi

quy chế Chi tiêu nội bộ

Thường trực

Phòng họp

Nhà A0

15h00

Họp thanh lý tài sản

sau kiểm kê

P. HC – QT mời

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 7

20/6/2020

 

 

 

 

Chủ nhật

21/6/2020

 

Kiểm tra Kết thúc các

chuyên đề lớp bồi dưỡng CCDNN tại BMT

 

 

Ghi chú: