Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa GD Tiểu học - Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Số 1 - 2014
Số 2 - 2014
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
3493645
 
Đang trực tuyến:
382
Sách truyện
Tác giả - Tác phẩm
 

T. LOẠI

S. LOẠI

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

Đ/C XB

NĂM XB

V1

1

Nguyễn Đình Chiểu tấm gương yêu nước và …

 

H.KHXH

1973

V1

2

Nguyễn Đình Chiểu toàn tập T1

 

H.ĐHTHCN

1980

V1

3

Nguyễn Đình Chiểu toàn tập T2

 

H.ĐHTHCN

1982

V1

4

Nguyễn Đình Chiểu truyện Lục Văn tiên

Nguyễn Đình Chiểu

H.ĐHTHCN

1976

V1

5

Nguyễn Đình Chiểu Ngũ tiểu yêu thuật vấn đáp

Nguyễn Đình Chiểu

Long An

1982

V1

6

Nguyễn Đình Chiểu Lục Văn Tiên văn học

Nguyễn Đình Chiểu

H.VH

1982

V1

7

Nguyễn Đình Chiểu Dương Từ bà Mậu

Nguyễn Đình Chiểu

Long An

1982

V1

8

Thơ Văn Nguyễn Khuyến

 

H.VH

1979

V1

9

Thơ văn yêu nước nửa sau TK XIX…

 

H.VH

1970

V1

10

Thơ văn yêu nước nửa sau TK XIX…

 

H.VH

1976

V1

11

Thơ văn yêu nước và cách mạng

 

H.VH

1976

V1

12

Hợp tuyển thơ văn Việt Nam T2

 

H.VH

1976

V1

13

Hợp tuyển thơ văn Việt Nam Q1

 

H.VH

1979

V1

14

Văn học dân gian T1

 

H.VH

1977

V1

15

Thơ chữ Hán Cao Bá Quát

 

H.VH

1976

V1

18

Một số tác giả và tác phẩm …

 

VHTT

1980

V1

19

Thơ Lục Du

 

H.VH

1971

V1

20

Nguyễn Văn Huyên. Thơ Văn phạm nghị luận

Nguyễn Văn Huyên

H.KHXH

1979

V1

21

Thơ văn Đoàn Nguyên Tuấn Hải ông thi tập

 

H.KHXH

1982

V1

22

Thơ văn Phan Huy Ích T3

 

H.KHXH

1978

V1

25

Thơ văn Phan Bội Châu

 

H.GD

1976

V1

26

Thơ văn Nguyễn Phi Khanh

 

H.VH

1981

V1

27

Phan Bội Châu: Thơ phú câu đối chữ hán

Phan Bội Châu

H.VH

1975

V1

29

Thơ văn yêu nước Nam Bộ (nửa sau TK XIX)

 

H.VH

1977

V1

30

Tác phẩm Nguyễn Thông

 

Long An

1984

V1

31

Thơ văn Nguyễn Quang Bích

 

H.VH

1973

V1

32

Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn

 

H.VH

1977

V1

33

Cội nguồn niềm vui

 

H.QĐND

1977

V1

34

Đẻ đất đẻ nước

 

H.VH

1976

V1

35

Thơ văn Nguyễn Trãi

 

H.GD

1980

V1

36

Thơ chọn 1965 - 1985

 

H.VH

1985

V1

37

Thơ ca dân gian Việt Nam

 

H.GD

1976

V1

38

Thơ ca cách mạng ở Việt Bắc 1963 - 1945

 

H.VHTDTT

1977

V1

39

Thơ ca kháng chiến 1964 - 1954

 

H.GD

1976

V1

40

Lương Duy Thứ: Lỗ tấn tác phẩm và tư liệu

 

H.GD

1989

V1

42

Thơ: Đăng Xuân Thiều

Đặng Xuân Thiều

H.VH

1978

V1

43

Thơ ca xây dựng CNXH

 

H.GD

1977

V1

47

Trường Sơn: Thơ văn chọn lọc 1959 - 1979

 

H.KHXH

1979

V1

48

Thơ văn Lý Trần T1

 

H.KHXH

1977

V1

49

Thơ văn lý Trần T2

 

H.KHXH

1978

V1

50

Thơ văn cách mạng 1930-1945

 

H.GD

19676

V1

51

Đọc Nhật ký trong tù

 

TPMới

1977

V1

52

Tố Hữu về tác giả tác phẩm

 

H.GD

1999

V1

53

Hoài Thanh toàn tập T1.2.3.4

 

H.VH

1999

V1

54

Nguyễn Phong Nam, Nguyễn Đình Chiểu từ quan …

Nguyễn Phong Nam

 

1997

V1

55

Tuyển tập Quang Dũng

 

H.VH

1999

V1

56

Vũ Trọng Phụng tài năng và sự thật

 

H.VH

1997

V1

57

L.Grô Xman, Đô Xtô Ép Xki cuộc đời và sự nghiệp

L.Grô Xman

H.VH

1998

V1

58

Phương Lựu, Lỗ Tấn nhà lý luận văn học

Phương Lựu

H.VH

1999

V1

59

Tứ Xương con người và tác phẩm

 

 

1998

V1

60

Nguyễn Trãi thơ và đời

 

H.VH

1997

V1

61

Tố Hữu về tác giả tác phẩm

 

H.GD

1999

V1

62

Xuân Diệu về tác giả và tác phẩm

 

H.GD

1999

V1

63

Văn chương tự lực văn Đàn T1

Nhất Linh

H.GD

1999

V1

64

Văn chương tự lực văn Đàn T2

Khải Hưng

H.GD

1999

V1

65

Văn chương tự lực văn Đàn T3

Khải Hưng

H.GD

1999

V1

66

Nguyễn Trãi về tác giả và tác phẩm

 

H.GD

1999

V1

67

Nguyễn Đình Chiểu tác giả và tác phẩm

 

H.GD

1998

V1

68

Tuyển Tập Hoàng Trung Thông

 

H.VH

1997

V1

69

Tuyển tập Trần Hữu Trang T1

 

Nghệ An

1996

V1

70

Tuyển tập Nguyễn Tuân T1

 

H.VH

1998

V1

71

Tuyển tập Nguyễn Tuân T2

 

H.VH

1998

V1

72

Tuyển tập Nguyễn Tuân T3

 

H.VH

1998

V1

73

Truyển tập Vũ Trọng PhụngT1

 

H.VH

1998

V1

74

Tuyển tập Vũ Trọng Phụng T2

 

H.VH

1998

V1

75

Tô Hoài tuyển tập văn học Thiếu nhi T1

Tô Hoài

H.VH

1999

V1

76

Tô Hoài tuyển tập văn học Thiếu nhi T2

Tô Hoài

H.VH

1999

V1

77

Tuyển tập Nam Cao T1

 

H.VH

1999

V1

78

Tuyển tập Nam Cao T2

 

H.VH

1999

V1

79

Tuyển tập Nguyễn Thế Phương T1

 

H.VH

1999

V1

80

Tuyển tập Nghuyễn Thế Phương T2

 

H.VH

1999

V1

81

Tuyển tập Chính Hữu

Ngô Vĩnh Bính

H.VH

1998

V1

82

Tuyển tập Lữ Huy Nguyên T1

 

H.VH

1999

V1

83

Tuyển tập Lữ Huy Nguyên T2

 

H.VH

1999

V1

84

Tuyển tập Anh Đức T1

 

H.VH

1997

V1

85

Tuyển tập Anh Đức T2

 

H.VH

1997

V1

86

Tú Mỡ toàn tập T1

 

H.VH

1996

V1

87

Tú Mỡ toàn tập T2

 

H.VH

1996

V1

88

Tú Mỡ toàn tập T3

 

H.VH

1996

V1

89

Toàn tập Đặng Thai Mai T1

 

H.VH

1997

V1

90

Toàn tập Đặng Thai Mai T2

 

H.VH

1997

V1

91

Toàn tập Đặng Thai Mai T3

 

H.VH

1998

V1

92

Toàn tập Đặng Thai Mai T4

 

H.VH

1997

V1

93

Nam Cao toàn tập T1

 

H.VH

1999

V1

94

Nam Cao toàn tập T1

 

H.VH

1999

V1

95

Nam Cao toàn tập T1

 

H.VH

1999

V1

96

Tuyển tập Phạm Hổ

 

H.VH

1999

V1

97

Tuyển tập Xuân Thủy

 

H.VH

1999

V1

98

Tuyển tập Đặng Phương nữ sử

Lê Thanh Hiền

H.VH

1999

V1

99

Tuyển tập Bùi Hiển T2

 

H.VH

1997

V1

100

Trường Chinh tuyển tập văn học T1

Trường Chinh

H.GD

1997

V1

101

Trường Chinh tuyển tập văn học T2

Trường Chinh

H.GD

1997

V1

102

Xuân Diệu về tác giả và tác phẩm

Lưu Khánh Chọn

H.GD

1999

V1

103

Nam Cao về tác giả và tác phẩm

Bích Thu Huyền…

H.GD

1999

V1

104

Nguyễn Trãi về tác giả và tác phẩm

Nguyễn Hữu Sơn

H.GD

2000

V1

105

Nguyễn Du về tác giả và tác phẩm

Trịnh Bá Đỉnh

H.GD

1999

V1

106

Nguyễn Khuyến về tác giả và tác phẩm

Vũ Thanh Tuyền,…

H.GD

1999

V1

107

Nguyễn Đình Chiểu về tác giả tác phẩm

Nguyễn Ngọc Thiện

H.GD

2000

V1

108

Tố Hữu về tác giả và tác phẩm

Phong Lan, …

H.GD

2000

V1

109

Ngô Tất tố về tác giả và tác phẩm

Mai Hương, …

H.GD

2000

V1

110

Nguyễn Công Hoan về tác giả và tác phẩm

 

H.GD

2000

V1

111

Nguyễn Đình Thi về tác giả và tác phẩm

Hà Minh Đức

H.GD

2000

V1

112

Nguyễn Quỳnh Trạng Quỳnh truyện …

 

H.GD

2000

V1

113

Đặng Anh Đào. Víc To Huy Gô cuộc đời và …

Đặng Anh Đào

H.GD

1998

V1

114

Hồ Xuân Hương tác giả và tác phẩm

 

H.GD

2001

V1

115

Nam Cao những tác phẩm tiêu biểu trước 1945

Phong Lê Tuyển, …

H.GD

2001

V1

116

Hàn Mặc Tử về tác giả và tác phẩm

Phan Cựu Đệ, …

H.GD

2002

V1

117

Vũ Trọng Phụng những tác phẩm tiêu biểu

Trần Hữu Tá

H.GD

2001