Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5143907
 
Đang trực tuyến:
2037
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 52 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)
 

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 52 - Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   20/7/2020

07h30

Hội ý công tác Tu ần

 

Phòng

Hiệu trưởng

08h00

Họp các trưởng nhóm

về công tác tự đánh giá

 

 

Thứ 3

21/7/2020

 

 

 

 

Thứ 4

22/7/2020

 

 

 

 

Thứ 5

23/7/2020

08h00

Họp đấu thầu mua sắm CSVC cho Trường THSP MN  Hoa Hồng

P. HC-QT mời

Phòng họp

Nhà A0

14h00

Họp Đảng ủy

BCH Đảng bộ

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 6 24/7/2020

08h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị các trường CĐSP

Theo Quyết định

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 7

25/7/2020

 

 

 

 

Chủ nhật

26/7/2020

 

 

 

 

Ghi chú: