Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5143894
 
Đang trực tuyến:
2024
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 53 ̣̣(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)
 

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 53 - Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2   27/7/2020

07h30

Hội ý công tác Tuần

 

Phòng

Hiệu trưởng

08h00

Họp các trưởng nhóm

về công tác tự đánh giá

 

 

Thứ 3

28/7/2020

07h00

Họp tổng kết đề án

NNQG 2008 - 2020

Ô. Thành (P. HT);

B. Tuyền

KS Công đoàn

Thứ 4

29/7/2020

07h30

Nghiệm thu thừa giờ năm học 2019 – 2020 (P. Đào tạo xây dựng lịch cụ thể)

P. ĐT-QLKH

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 5

30/7/2020

07h30

Nghiệm thu thừa giờ năm học 2019 – 2020 (P. Đào tạo xây dựng lịch cụ thể)

P. ĐT-QLKH

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 6 31/7/2020

08h00

Họp ban quảng bá Tuyển sinh năm 2020

P. TCCB-CTSV mời

Phòng họp

Nhà A0

Thứ 7

01/8/2020

 

 

 

 

Chủ nhật

02/8/2020

 

 

 

 

Ghi chú: