Hotline: 0262 3852 678

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

ĐT: 02623 852 678

Email: phc@dlc.edu.vn

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Trưởng phòng:

GVC, ThS. Lữ Thị Hải  Yến

ĐT: 0919 59 69 79

Email: haiyen1973@gmail.com

 

2. Phó Trưởng phòng:

- ThS. Hà Văn Ánh

  ĐT: 0913 487 110

 

 

- ThS. Nguyễn Kim Nam

ĐT: 0905 460 270 

 

- ThS. Lý Văn Quế

     Điện thoại: 0905 111 804

       Email: lyquedaklak@gmail.com

 

3. Tổ Văn phòng:

Tổ trưởng: Mai Văn Hạnh

TT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

ĐT

1

Lữ Thị Hải Yến

GVC,

Thạc sỹ

Trưởng phòng

0919 59 69 79

2

Mai Văn Hạnh

Đại học

Tổ trưởng

0984 998 894

3

Phạm Thị Hoàng Hà

Thạc sỹ

Chuyên viên

0948 909 527

4

Đỗ Thị Kim Ngọc

Thạc sỹ

Văn thư lưu trữ

0332 131 246

5

Nguyễn Thị Thùy Uyên

Đại học

Chuyên viên

0336357707


4. Tổ Quản trị - Thiết bị - Phục vụ:

Tổ trưởng: ThS. Vũ Đình Chiến

TT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

ĐT

1

Hà Văn Ánh

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

0913 487 110

2

Vũ  Đình Chiến

Thạc sĩ

Tổ trưởng

0979 240 204

3

Nguyễn Như Sáng

CN Đại học

Chuyên viên

0914 587 927

4

Đặng Minh Đức

 

Chuyên viên

0902 472 388

5

Hoàng Vĩnh Phúc

CN

Chuyên viên

0359 0343 288

6

Huỳnh Thị Bích Trâm

 

HĐ đóng BHXH

0935 690 713

7

Lê Thị Phước

 

HĐ đóng BHXH

0385 897 216

 

5. Tổ Thư viện

- Tổ trưởng: ThS. Lý Văn Quế

Điện thoại: 0905 111 804

Email: lyquedaklak@gmail.com

 

+ CN. Nguyễn Thị Hồng Minh

Điện thoại: 

Email:  

 

+ CN. Lê Hoàng

Điện thoại: 

Email:  

 

+ CN. Trương Thị Thắm

Điện thoại: 

Email:  

6. Nhân viên hợp đồng vụ việc

Đoàn Thị Liên

Nguyễn Văn Trà

Phan Thị Cẩm Tú

Nguyễn Thị Thi

Nguyễn Thị Thơm