Hotline: 0262 3852 678

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

ĐT: 02623 852 678

Email: phc@dlc.edu.vn

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Trưởng phòng:

GVC, TS. Lữ Thị Hải  Yến

ĐT: 0913 496 646

Email: haiyen1973@gmail.com

 

2. Phó Trưởng phòng:

         - ThS. Hà Văn Ánh

          ĐT: 0913 487 110

          Email:

 

         - ThS. Nguyễn Kim Nam

         ĐT: 0905 460 270 

         Email

 

3. Tổ Văn phòng:

Tổ trưởng:

TT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

ĐT

1

Lữ Thị Hải Yến

GVC, Tiến sĩ

Trưởng phòng

0913 496 646

2

Nguyễn Kim Nam

Thạc sỹ

Phó Trưởng phòng

0905 460 270 

3

Đỗ Thị Kim Ngọc

Thạc sỹ

Văn thư lưu trữ

0332 131 246

4

Phạm Thị Hoàng Hà

Thạc sỹ

Chuyên viên

0948 909 527

5

Mai Văn Hạnh

Đại học

Chuyên viên

0984 998 894

6

Nguyễn Thị Thùy Uyên

Đại học

Chuyên viên

0336357707

 

4. Tổ Quản trị - Phục vụ:

Tổ trưởng: Vũ Đình Chiến

TT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

ĐT

1

Hà Văn Ánh

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

0913 487 110

2

Vũ  Đình Chiến

Thạc sĩ

Tổ trưởng

0979 240 204

3

Nguyễn Như Sáng

CN Đại học

Phụ trách điện nước

0914 587 927

4

Đặng Minh Đức

 

Quản trị phòng học

0902 472 388

5

Hoàng Vĩnh Phúc

CN

Chuyên viên

0359 0343 288

6

Huỳnh Thị Bích Trâm

 

HĐ đóng BHXH

0935 690 713

7

Lê Thị Phước

 

HĐ đóng BHXH

0385 897 216

5. Nhân viên hợp đồng vụ việc

Đoàn Thị Liên

Nguyễn Văn Trà

Phan Thị Cẩm Tú

Nguyễn Thị Thi

Nguyễn Thị Thơm