Hotline: 0262 3852 678
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 01/QÐ-Tr.CÐSPÐL 04/01/2021 Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên theo Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT ngày 04/01/2021 Tải về
2 143 /QÐ-Tr.CÐSPÐL 07/05/2020 QĐ Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Tải về
3 144 /QÐ-Tr.CÐSPÐL 07/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường Tải về
4 529/QÐ-TrCÐSPÐL 30/09/2014 QĐ Về việc ban hành Quy chế Văn thư - Lưu trữ Tải về
5 255/QÐ-TrCÐSP 21/05/2014 QĐ về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Tải về