Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

BỘ MÔN CHUNG

 

1. Trưởng bộ môn

   

    GVC. ThS. Phan Thị Quý

    Điện thoại: 0964167010

    Email: phanthiquy@gmail.com

 

2. Phó trưởng bộ môn

   

   - ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

    Điện thoại: 0942713252

    Email: ngtthuphuong@gmail.com

 

 

   

    - ThS. Xuân Thái Tuấn

    Điện thoại: 0905. 566. 808

    Email: xuanthaituan@gmail.com

 

3. Giảng viên:

STT

Họ và tên

Học hàm,/học vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Duơng Hoài An

Thạc sĩ

Giảng viên BM LLCT

0917057080

2

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

Giảng viên BM TL-GD

0944742628

3

Lê Thị Thảo Dịu

Thạc sĩ

Giảng viên BM TL-GD

0962141617

4

Trần Thị Thu Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên BM TL-GD

0389972847

5

Lâm Hồ Thục Trang

Thạc sĩ

Giảng viên BM TL-GD

0977033354

6

Đỗ Văn Đạt

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn GDTC

0977033354

7

Y - Dhuin B.Krông

Thạc sĩ

Giảng viên bộ môn GDTC

0374855238

8

Tôn Nữ Hồng Hà

Thạc sĩ

Trưởng BM Ngoại ngữ

0943099595

9

Lê Thị Như Liên

Thạc sĩ

Giảng viên BM Ngoại ngữ

0905338555

10

Hà Ngọc Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên BM Ngoại ngữ

0975007710

11

Trịnh Thị Yến

Cử nhân

Giảng viên BM Ngoại ngữ

0989225917

12

Trần Thị Bình

Cử nhân

Giảng viên BM Ngoại ngữ

0979767079

13

Nguyễn Thị Hồng Liên

Thạc sĩ

Giảng viên BM Ngoại ngữ

0906157029

14

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên BM Ngoại ngữ

0915110877

15

Bế Thị Thao

Thạc sĩ

Giảng viên BM Ngoại ngữ

0967253300