Hotline: 0262 3852 678
 CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Trưởng phòng

 

2. Phó trưởng phòng

 - ThS. Lê Văn Huy

Số điện thoại: 0914122644

Email: huylv79@gmail.com

 

3. Chuyên viên

- ThS. Phạm Vũ Tuấn

Số điện thoại: 0935972977

Email: vutuancdspdl@yahoo.com

 

- ThS. Lê Thị Sen

Số điện thoại: 0976685695

Email: lesen83@gmail.com

 

- ThS. CN Bùi Thị Phương Linh

Số điện thoại: 0987705006

Email: linhlinhbmt@gmail.com

 

- ThS. Đỗ Hoàng Hải

Số điện thoại: 01683 066 079

Email: