Hotline: 0262 3852 678
 CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Trưởng phòng 

 - ThS. Lê Văn Huy

Số điện thoại: 0914122644

Email: huylv79@gmail.com

 2. Phó trưởng phòng

- ThS. Phạm Vũ Tuấn

Số điện thoại: 0935972977

Email: vutuancdspdl@gmail.com

  3. Chuyên viên 

TT

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Thị Sen

Thạc sĩ

Viên chức

0976.685.695

lesen83@gmail.com

2

Bùi Thị Phương Linh

Thạc sĩ

Viên chức

0948.548.284

linhlinhbmt@gmail.com

3

Hứa Thị Xuyên

Cử nhân

Viên chức

0983.601.728

xuyen0911@gmail.com

4

Nguyễn Thị Nghĩa

Thạc sĩ

Viên chức

0944.827.825

hieunghia3010@gmail.com