Hotline: 0262 3852 678
 CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Trưởng phòng 

 - ThS. Lê Văn Huy

Số điện thoại: 0914122644

Email: huylv79@gmail.com

 2. Phó trưởng phòng

ThS. Trịnh Quang Cơ

    Điện thoại: 0914 235 692

    Email: trinhquangco@gmail.com

 

 

  3. Chuyên viên 

TT

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Thị Sen

Thạc sĩ

Chuyên viên

0976.685.695

lesen83@gmail.com

2

Hứa Thị Xuyên

Cử nhân

Chuyên viên

0983.601.728

xuyen0911@gmail.com

3

Lương Thị Ngọc Thảo Thạc sĩ Chuyên viên 0944.047.799 Pinkrubies91@gmail.com

4

Hoàng Thị Tuyến

Thạc sỹ

Chuyên viên

0962725128

hoangtuyendaklak@gmail.com

5 Nguyễn Thị Thụy Mai Thạc sỹ Chuyên viên

0914110494

roitudo.1104@gmail.com

6 Lê Đình Dũng Thạc sỹ Chuyên viên 0935644747 ledinhdung89@gmail.com
7 Đỗ Thị Lan Anh Tiến Sĩ Chuyên viên 0868470079 Diemanhbmt86@gmail.com