Hotline: 0262 3852 678
 CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Trưởng phòng 

 - ThS. Lê Văn Huy

Số điện thoại: 0914122644

Email: huylv79@gmail.com

 2. Phó trưởng phòng

- ThS. Phạm Vũ Tuấn

Số điện thoại: 0935972977

Email: vutuancdspdl@gmail.com

  3. Chuyên viên 

- ThS. Lê Thị Sen

Số điện thoại: 0976685695

Email: lesen83@gmail.com

 

- ThS. Bùi Thị Phương Linh

Số điện thoại: 0987705006

Email: linhlinhbmt@gmail.com

 

- ThS. Đỗ Hoàng Hải

Số điện thoại: 0383 066 079

Email: ite2011.dohoanghai@gmail.com

 

- CN. Hứa Thị Xuyên

Số điện thoại: 0983.601.728

Email: xuyen0911@gmail.com

 

 

- ThS. Lê Đức Thanh Hưng

Số điện thoại: 0935.299.379

Email: thanhhung5656@gmail.com