Hotline: 0262 3852 678
 TỔ TÀI VỤ
 

1. Tổ trưởng:

 

2. Phó tổ trưởng (tạm cử): Nguyễn Thị Tiến Đến

    Điện thoại: 01649573929

    Email:

 

3. Tổ viên:

    - Đinh Thị Hồng Luyến

    Điện thoại: 0973 223 780

    Email:

 

    - CN. Ngô Thị Thanh Thủy

    Điện thoại:

    Email:    

 

    - ThS. Đặng Hồng Ngọc Anh

    Điện thoại: 0943 971 739

    Email: danganh2304@gmail.com

 

    - CN. Nguyễn Kim Anh

    Điện thoại: 0349 844 994

    Email:

 

    - ThS. Trần Văn Khương

    Điện thoại: 0946 820 024 

    Email: tranvankhuong86@gmail.com