Hotline: 0262 3852 678

PHÒNG ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

 

      Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng là một trong bốn phòng chức năng của Nhà trường hiện nay. Tiền thân phòng Đào tạo - Bồi dưỡng là phòng Đào tạo - Khoa học và Công nghệ. Đây là đơn vị giữ vai trò trụ cột trong công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng của trường. Hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, bằng sự nỗ lực vươn lên không ngừng, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

     Sự tồn tại và phát triển của trường luôn gắn liền với chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội. Đặc biệt trong thời gian tới, xu hướng hội nhập sâu rộng giữa các nước trong khu vực và thế giới diễn ra mạnh mẽ; sự cạnh tranh chất lượng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đang đặt ra nhiều thách thức, việc khẳng định vị thế, thương hiệu ngày càng quyết liệt theo chuẩn mực của kiểm định chất lượng thì Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng (đơn vị tham mưu Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng) càng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành trọng trách này.

    Biên chế Phòng Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng hiện có 09 người, gồm:

- Trưởng phòng: ThS. Lê Văn Huy

- Phó Trưởng phòng: ThS. Trịnh Quang Cơ

- Các viên chức:

+ ThS. Lê Thị Sen

+ ThS. Bùi Thị Phương Linh

+ ThS. Lương Thị Ngọc Thảo

+ ThS. Hoàng Thị Tuyến

+ CN. Hứa Thị Xuyên

+ ThS. Lê Đình Dũng

+ ThS. Nguyễn Thị Thụy Mai

+ TS. Đỗ Thị Lan Anh

       Trong những năm qua, Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Phòng đã chủ động tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo: Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy, tổ chức, quản lý học tập; tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình, bài giảng; xét và công nhận tốt nghiệp, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; xây dựng đề án, tổ chức tuyển sinh và bồi dưỡng các lớp ngắn hạn; liên kết với trường Đại học, Học viện trong nước đào tạo trình độ đại học. Tham mưu cho Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, các hệ đào tạo. Công tác tổ chức quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ: Xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, nội dung cụ thể hoạt động khoa học và công nghệ của trường theo định kỳ hàng năm và 5 năm. Giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Kịp thời tham mưu lãnh đạo trường mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

      Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Trường, sự phối hợp tích cực của các đơn vị và sự nỗ lực phấn đấu của tất cả cán bộ nhân viên trong phòng, những năm qua phòng Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng đã đạt thành tích đáng khích lệ; tập thể Phòng nhiều lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều năm là đơn vị lao động xuất sắc.

     Trong thời gian tới, thực hiện sứ mệnh, mục tiêu đã đề ra, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường, phòng Đào tạo - Bồi dưỡng cùng các đơn vị tiếp tục phối hợp để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tiếp tục phát triển bền vững.