Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

1. Trưởng phòng

 

GVC, Thạc sỹ Lê Đình Phúc 

Điện thoại: 0982 211 962;     0912 141 679

Email: lephuccd@gmail.com

 

2. Phó trưởng phòng

 

Thạc sỹ Trần Y 

Điện thoại: 0983 862 733;     0986 796 733

Email: ytran63@gmail.com

 

3. Chuyên viên: 

TT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Điện thoại

1

Trần Văn Hải

Thạc sĩ

Chuyên viên

0989017273

vanhaivatliorg@gmail.com

2

Ngô Thị Thu Hiền

Cử nhân

Chuyên viên

0375202865

thuhienhoason@gmail.com

3

Lê Thị Quế Lâm

Thạc sĩ

Chuyên viên

0977377624

quelam2014@gmail.com

4

Tôn Thất Bảo Hoàng

Thạc sĩ

Chuyên viên

0389937867

baohoang136@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hạnh

Thạc sĩ

Chuyên viên

0349550027

hanhsub@gmail.com