Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

PHÒNG KHẢO THÍ

 

1. Trưởng phòng

 

GVC, Thạc sỹ  Lê Đình Phúc

 

+ Điện thoại: 0982 211 962;     0912 141 679

+ Email: lephuccd@gmail.com

 

2. Phó trưởng phòng

 

Thạc sỹ Trần Y

 

+ Điện thoại: 0983 862 733;     0986 796 733

+ Email: ytran63@gmail.com

 

3. Chuyên viên

- ThS. Tôn Thất Bảo Hoàng

   Điện thoại: 0389 937 867

   Email: baohoang136@gmail.com

 

-  CN. Ngô Thị Thu Hiền

    Điện thoại:

    Email: