Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

1. Trưởng phòng

 

GVC, Thạc sỹ Lê Đình Phúc

 

+ Điện thoại: 0982 211 962;     0912 141 679

+ Email: lephuccd@gmail.com

 

2. Phó trưởng phòng

 

Thạc sỹ Trần Y

 

+ Điện thoại: 0983 862 733;     0986 796 733

+ Email: ytran63@gmail.com

 

3. Chuyên viên

      - TS. Trần Thị Thu Hiền

      Điện thoại: 0917 984 679

      Email:   

 

     - ThS. Lê Thị Quế Lâm - Chuyên viên

     Điện thoại: 0977 377 624

     Email

 

     - ThS. Tôn Thất Bảo Hoàng

     Điện thoại: 0389 937 867

     Email: baohoang136@gmail.com

 

     -  CN. Ngô Thị Thu Hiền

      Điện thoại:

      Email: