Hotline: 0262 3852 678
  TỔ CHỨC NHÂN SỰ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

I. Lãnh đạo khoa

    1. Trưởng khoa:

    GVC. ThS. Trần Công Hiểu

    ĐT: 0909.392.336

 

   2. Phó Trưởng khoa:

    - GVC. ThS. Phạm Trường Sơn

    ĐT: 0912.163.548

 

II. Các đơn vị trực thuộc:

 1. Bộ môn Toán  

   - ThS. Phạm Văn Dũng, Trưởng bộ môn

      Điện thoại: 0914 091 534 

 

   - GVC. ThS. Trần Công Hiểu

     Điện thoại: 0909 392 336     

  

   - ThS. Đỗ Thị Uyên Hương

     Điện thoại: 0905 213 186               

 

   - GVC. ThS. Lê Đình Phúc  

     Điện thoại: 0914 010 463

 

   - GVC. ThS. Nguyễn Ngọc Thành

      Điện thoại: 0903 534 085

 

   - GVC. ThS. Nguyễn Viết Nam

      Điện thoại: 0989 433 323

 

   - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

      Điện thoại: 01999 004 747

 

2. Bộ môn Vật lý - KTCN

   - ThS. Nguyễn Đình Tuân, Trưởng bộ môn

     Điện thoại: 0917 810 838     

 

   - GVC. ThS. Cổ Kim Thỏa

     Điện thoại: 0384 706 262             

            

    - CN. Trương Công Tuấn

     Điện thoại: 034 513 8796

      

   - ThS. Trần Văn Hải

     Điện thoại: 0989 107 273

 

3. Bộ môn Sinh học  

   - ThS. Ngô Thị Diễm My, Trưởng bộ môn 

     Điện thoại: 01664 860 704   

 

   - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

     Điện thoại: 0975 007 807

 

   - ThS. Bùi Thị Thu Trang

     Điện thoại:

   

4. Bộ môn Hóa học   

  - ThS. Lê Đức Thanh Hưng, Trưởng bộ môn

     Điện thoại: 0935 299 379 

  

   - GVC. ThS. Phạm Trường Sơn

     Điện thoại: 0912 163 584     

   

  - ThS. Lê Thị Thùy

     Điện thoại: 0986 754 121

 

   - ThS. Phan Thị Kim Thư

     Điện thoại: 0935 839 789 

 

4. Bộ môn Thể dục

     - ThS. Đỗ Văn Đạt, Trưởng bộ môn

     Điện thoại: 0935 070 200

 

     - CN. Nguyễn Quang Thành

     Điện thoại: 0919 451 112       

  

   - ThS. Lê Đình Dũng

     Điện thoại: 0935 644 747        

 

   - ThS. Vũ Thị Hương

     Điện thoại: 0978 017 007

 

   - CN. Y Dhuin Brông

     Điện thoại: 01674 855 238 

 

   - CN. Nguyễn Thị Nghĩa

     Điện thoại: 

 

III. Tổ chức đảng, đoàn thể

 1. Chi bộ Đảng:

- Bí thư: Phạm Trường Sơn

  Điện thoại: 0912 163 584        

 

- Phó bí thư: Trần Công Hiểu

  Điện thoại: 0909 392 336                           

 

- Ủy viên: Đỗ Thị Uyên Hương

  Điện thoại: 0905 213 186                         

 

2. Công đoàn bộ phận khoa:

- Chủ tịch: Đỗ Thị Uyên Hương

  Điện thoại: 0905 213 186                   

 

- Phó Chủ tịch: Lê Đức Thanh Hưng

  Điện thoại: 0935 299 379                   

         

 3. Liên chi đoàn khoa:

- Bí thư: Lê Đình Dũng

  Điện thoại: 0935 644 747