Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

I. Lãnh đạo khoa 

Trưởng khoa:

GVC. ThS. Ngô Kim Chung

Điện thoại: 0914.17.89.87

Email: kimjungho1963@gmail.com

  

II. Phó trưởng khoa

1. GVC. ThS. Trần Công Hiểu

    ĐT: 0909.392.336

 

2. GVC. ThS. Phạm Trường Sơn

    ĐT: 0912.163.548

 

3. ThS. Lê Thị Mỹ Linh

    ĐT: 0977 959 996

    Email: mylinhktthk49@gmail.com

 

II. Các bộ môn trực thuộc 

* Bộ môn Xã hội

 - CN. Nguyễn Thành Long

Điện thoại: 0366.520.078

Email:vuonghong@gmail.com

  

- GVC-ThS. Trần Túy

Điện thoại: 0905.51.75.79

Email:

   

- GVC, ThS. Nguyễn Minh Quang

Điện thoại: 0905.231.862  

Email:

  

- CN. Bùi Thị Oanh

Điện thoại: 0905.511.106  

Email:oanhlan67@gmail.com

     

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Điện thoại: 0377.396.009

Email: hanhsub@gmail.com

  

 - ThS. Nguyễn Thị Thùy Hương

Điện thoại: 0985.279.284  

Email: thuyhuong90daklak@gmail.com

 

- ThS. Hoàng Thị Tuyến

Điện thoại: 0962.725.128

Email: hoangtuyendaklak@gmail.com 

     

- ThS. Ngô Kim Chung

Điện thoại: 0914.178.987 

Email: kimjungho1963@gmail.com

 

CN. Nguyễn Thị Thụy Mai

Điện thoại: 0914.110.494

Email: roitudo1104@gmail.com

 

   * Bộ môn Tự nhiên

   - ThS. Phạm Văn Dũng

      Điện thoại: 0914 091 534 

 

   - GVC. ThS. Trần Công Hiểu

     Điện thoại: 0909 392 336     

  

   - ThS. Đỗ Thị Uyên Hương

     Điện thoại: 0905 213 186               

 

   - GVC. ThS. Lê Đình Phúc  

     Điện thoại: 0914 010 463

 

   - GVC. ThS. Nguyễn Ngọc Thành

      Điện thoại: 0903 534 085

 

   - GVC. ThS. Nguyễn Viết Nam

      Điện thoại: 0989 433 323

 

   - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

      Điện thoại: 01999 004 747

 

   - ThS. Nguyễn Đình Tuân

     Điện thoại: 0917 810 838     

 

   - GVC. ThS. Cổ Kim Thỏa

     Điện thoại: 0384 706 262             

            

    - CN. Trương Công Tuấn

     Điện thoại: 034 513 8796

      

   - ThS. Trần Văn Hải

     Điện thoại: 0989 107 273

 

   - ThS. Ngô Thị Diễm My

     Điện thoại: 01664 860 704   

 

   - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

     Điện thoại: 0975 007 807

 

   - ThS. Bùi Thị Thu Trang

     Điện thoại:

   

  - ThS. Lê Đức Thanh Hưng

     Điện thoại: 0935 299 379 

  

   - GVC. ThS. Phạm Trường Sơn

     Điện thoại: 0912 163 584     

   

  - ThS. Lê Thị Thùy

     Điện thoại: 0986 754 121

 

   - ThS. Phan Thị Kim Thư

     Điện thoại: 0935 839 789 

 

  - ThS. Đào Thị Thanh Loan

  ĐT: 0905 433 841

  Email: thanhloanptit@yahoo.com

 

 - ThS. Lê Thị Mỹ Linh

ĐT: 0977 959 996

Email: mylinhktthk49@gmail.com

 

  * Bộ môn Ngoại ngữ

  - ThS. Tôn Nữ Hồng Hà

  Điện thoại: 0943 099 595

  Email: tonnuhongha1@gmail.com

 

  - ThS. Vương Tôn Toàn 

  ĐT: 0943 016 117

  Email: tigerbmt0999@yahoo.com

 

  - ThS. Lê Thị Như Liên

  ĐT: 0905 338 555

  Email: lethinhulien@gmail.com

 

  - ThS. Hà Ngọc Hiền

  ĐT: 0975 007 710

  Email: ha.hien2@gmail.com

 

  - CN. Trịnh Thị Yến

  ĐT: 0989 225 917

  Email: trinhyensp@gmail.com

 

  - CN. Trần Thị Bình

  ĐT: 0979 767 079

  Email: tranbinhdaklak@gmail.com

 

  - ThS. Trần Thị Mai Hương

  ĐT: 0935 353 735

  Email: ttmh2502@gmail.com

 

  - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  ĐT: 0906 157 029

  Email: liennguyen2991@gmail.com

 

  - CN. Châu Bách Nhã

  ĐT: 0904 773 344

  Email: 

 

  - CN. Nguyễn Thị Thủy

  ĐT: 

  Email:  

  

 III. Tổ chức đảng, đoàn thể 

1. Chi bộ:   

2. Tổ công đoàn: 

3. Liên chi đoàn khoa