Hotline: 0262 3852 678
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
 
1. Giám đốc
    GVC. ThS. Lữ Thị Hải Yến
    Điện thoại: 0913 496 646
    Email: haiyen1973@gmail.com 
 
2. Phó giám đốc
    ThS. Trịnh Quang Cơ
    Điện thoại: 0914 235 692