Hotline: 0262 3852 678
   Hội Cựu chiến binh trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk trực thuộc Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các Cơ quan tỉnh, được thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1996 gồm 22 hội viên, trong đó 7 nữ, 15 đảng viên. Ban chấp hành lâm thời gồm đồng chí Lương Bá Toàn: Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Trung Hòa: Phó Chủ tịch; đồng chí Lê Xuân Mợi: Ủy viên.

  Từ khi thành lập đến nay, đã kết nạp thêm 1 hội viên, có 3 hội viên chuyển đến, 3 hội viên từ trần, 16 hội viên chuyển đi (trong đó, 13 người về nghỉ hưu). Về trình độ chuyên môn, có 1 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ, 10 Đại học, 2 Cao đẳng. Nhiều hội viên của Hội nắm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt về Đảng, chính quyền, đoàn thể trong nhà trường như Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư chi bộ, trưởng, phó phòng, khoa trong trường qua các thời kỳ.

  Thời điểm hiện nay, tháng 5/2014, Hội còn 7 hội viên, trong đó, 2 nữ, 5 đảng viên. Về trình độ, 1 Tiến sĩ, 1 Thạc sĩ, 1 Đại học, 1 Cao đẳng.

   Từ khi thành lập đến nay, Hội đã tiến hành 5 kỳ đại hội.

+ Đại hội 1, tổ chức vào tháng 12/1998, Ban chấp hành gồm 3 đồng chí, Chủ tịch: Lương Bá Toàn, Phó Chủ tịch: Nguyễn Trung Hòa, Ủy viên: Nguyễn Thị Thanh.

+ Đại hội 2, tổ chức vào tháng 7/2001, Ban chấp hành gồm 3 đồng chí, Chủ tịch: Lương Bá Toàn, Phó Chủ tịch: Nguyễn Trung Hòa, Ủy viên: Nguyễn Thị Thanh.

+ Đại hội 3, tổ chức vào tháng 5/2004, Ban chấp hành gồm 3 đồng chí, Chủ tịch: Lương Bá Toàn, Phó Chủ tịch: Nguyễn Trung Hòa, Ủy viên: Nguyễn Thị Thanh.

+ Đại hội 4, tổ chức vào ngày 20/12/2006, Ban chấp hành gồm 3 đồng chí, trong đó, Chủ tịch: Nguyễn Trung Hòa (đến 10/2010), Nguyễn Trọng Hòa (từ 1/2011); Phó Chủ tịch: Nguyễn Trọng Hòa (đến 01/2011), Đoàn Hải Lưu (từ 01/2011); Ủy viên Nguyễn Thị Thanh.

+ Đại hội 5, tổ chức vào ngày 17/02/2012, Ban chấp hành gồm 3 đồng chí, trong đó, Chủ tịch: Nguyễn Trọng Hòa; Phó Chủ tịch: Đoàn Hải Lưu; Ủy viên: Vũ Thị Phương.

  Từ khi thành lập đến nay, tập thể hội và hội viên CCB nhà trường luôn phát huy được bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường giao cho. Hội luôn hoạt động theo điều lệ Hội, đã thực hiện được chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghị quyết 09 của Bộ chính trị về CCB và xây dựng nhà trường vững mạnh. Đã có những biện pháp tích cực trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức quần chúng khác trong Nhà trường trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao,…góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường.

  Hội luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm; 100% hội viên được công nhận hội viên CCB gương mẫu; nhiếu hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở; hàng năm có trên 90% hội viên đạt danh Lao động tiên tiến; 100% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hoá; nhiều hội viên của hội được tặng thưởng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp.