Hotline: 0262 3852 678
 I. Lịch sử hình thành:

   1. Tiền thân của khoa Giáo dục thường xuyên là tổ Bồi dưỡng, thành lập vào năm 1995; đến năm 1996 nâng cấp thành khoa Bồi dưỡng với chức năng nhiệm vụ là bồi dưỡng giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở đạt trình độ chuẩn của bậc học theo điều lệ nhà trường. Năm 2008 đổi tên thành khoa Giáo dục thường xuyên

 

   2. Lãnh đạo khoa qua các thời kì:

- Giai đoạn 1995 – 1996: tổ trưởng: CN. Hà Ngọc Diệu; tổ phó: ThS. Nguyễn Trọng Hòa; với 4 biên chế: 4 người.

- Giai đoạn 1996 – 2008: trưởng khoa: TS. Nguyễn Trọng Hòa; hai phó khoa: CN. Hà Ngọc Diệu và CN. Trương Đình Vinh với biên chế: 10 người.

- Giai đoạn 2008 – 2014: trưởng khoa là ThS. Nguyễn Thị Oanh với biên chế: 3 người.

- Hiện nay: trưởng khoa là ThS. Nguyễn Viết Nam; phó khoa là ThS. Trịnh Quang Cơ với biên chế: 4 người.

 

II. Chức năng, nhiệm vụ:

   1. Phối hợp cùng Phòng Đào tạo & QLKH xây dựng kế hoạch đào tạo hệ không chính quy, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo liên thông.

- Xây dựng kế hoạch nội dung chương trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo cho từng ngành, từng lớp học viên theo từng học kỳ, năm học, khoá học.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

- Lập kế hoạch và lịch trình các kỳ thi, kế hoạch tổ chức và chỉ đạo các đợt thực tập chuyên môn, học tập thực tế ngoài trường.

   2. Công tác tuyển sinh, thi học phần và thi tốt nghiệp cho hệ VLVH, liên kết đào tạo, đào tạo chứng chỉ, NVSP.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch đào tạo, địa bàn tuyển sinh, đàm phán và ký kết hợp đồng đào tạo hệ không chính quy, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo liên thông.

- Phối  hợp  với  phòng Đào  tạo & QLKH, Khảo  thí,  các Khoa,  đơn  vị  chức  năng  trong trường tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần ôn và thi tốt nghiệp.

   3. Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy các hệ không chính quy

- Tổ chức quán triệt mục tiêu và quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo.

- Trực tiếp thực hiện kế hoạch đào tạo: Bố trí giảng viên thực hiện kế hoạch; Quản lý và giám sát việc thực hiện lịch trình, thời gian giảng dạy; nghiệm thu kết quả giảng dạy.

   4. Quản lý học tập của sinh viên hệ không chính quy

- Phổ biến nội quy, quy chế và kế hoạch, chương trình học tập, thi và kiểm tra cho học viên.

- Theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của học viên.

- Xét điều kiện dự thi cho học viên.

 

III. Các ngành đào tạo, bồi dưỡng:

   1. Bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên Tiểu học, Trung học Cơ sở;

   2. Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp Giáo dục Tiểu học lên trình độ Cao đẳng Giáo dục Tiểu học (hệ vừa làm vừa học).

   3. Liên kết với các trường Đại học trong cả nước đào tạo liên thông trình độ Đại học (hệ vừa làm vừa học) 16 chuyên ngành:

+ Sư phạm Toán

+ Sư phạm Vật lý

+ Sư phạm Hóa học

+ Sư phạm Sinh học

+ Giáo dục thể chất

+ Giáo dục Tiểu học

+ Giáo dục Mầm non

+ Sư phạm Ngữ văn

+ Sư phạm Địa lý

+ Sư phạm Lịch sử

+ Sư phạm Tiếng Anh

+ Sư phạm Mỹ thuật

+ Sư phạm Âm nhạc

+ Công tác Xã hội

+ Tin học

+ Kế toán

   4. Đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm Tiểu học và Trung học Cơ sở; Quản lý Giáo dục trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở. Đào tạo cấp chứng chỉ Tiếng Anh, tin học trình độ A, B, C.