Xây dựng Đảng bộ trường CĐSP Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đủ sức và đủ tầm lãnh đạo nhà trường hoàn thành sứ mạng, mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025

Cập nhật lúc: 12/10/2021 14:39 255