Thông tin Đào Tạo

Quy chế 43 - Đào tạo theo hệ thống tín chỉ QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” Vui lòng download tại đây: http://www.moet.gov.vn/?page=6.12&type=documents&view=17083...==>Xem
THÔNG BÁO VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2013
 
 
 
THÔNG TIN MỚI VỀ TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG 3 (BỔ SUNG)

CHỈ TIÊU, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ NGUỒN TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013 (BỔ SUNG)

Tên trường: CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
Ký hiệu trường: C40

STT

Tên ngành đào tạo

ngành

Khối

thi

Chỉ tiêu

cần tuyển NV3

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

NV3(HSPT KV1)

 

Đào tạo trình độ cao đẳng

 

 

 

 

1

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

20

11.0

2

Sư phạm Lịch sử

C140218

   C

20

                10.0

3

Tin học

C480202

A, A1

30

9.0

4

Kế toán

C340301

A, D1

30

8.5

 

TỔNG

 

 

100

 

 + Nguồn tuyển NV3  Những thí sinh đã dự  thi tuyển sinh đại học theo đề thi chung của Bộ năm 2013 (tuyển sinh trong cả nước)

+ Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/10/2013.

                                                               Đắk Lắk, ngày 27 tháng 9 năm 2013

                              NGƯỜI LẬP BIỂU               TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                         ThS. Võ Minh Đức                            PHỤ TRÁCH TRƯỜNG                                                                                                      TS. Nguyễn Trọng Hòa

 

Tiêu điểm

Ngày 12/10/2013 trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy cho 592 Sinh viên khoá 36 (2010 – 2013).

Trong đó: 

Xuất sắc 7
Giỏi 175
Khá 380
Trung bình 30
         

Tin nhanh